7

Była to druga edycja zadania, finansowanego z budżetu gminy #Ostrowiec Świętokrzyski, które spotkało się z ogromnym odzewem uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. Do pracowni artystycznej Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki, nazwanej „Szkoła Sztuki” uczęszczało przez ostatnie cztery miesiące ponad 50 młodych ludzi, zainteresowanych działalnością i edukacją plastyczną.

Od lat trzech do dziewiętnastu

Z najmłodszą grupą pracowała edukatorka Katarzyna Kozińska. Głównym celem tych zajęć było pobudzenie kreatywności artystycznej poprzez ćwiczenia plastyczne, elementy projektowania i dekorowania. Nie zabrakło także gier, służących usprawnieniu twórczego myślenia.

Polegały one na niekonwencjonalnej zabawie słowami, przedmiotami codziennego użytku, tworzeniu zabawek, instrumentów muzycznych i obrazków.

Kurs artystyczny dla młodzieży prowadzony był przez profesjonalnych artystów: Marcina Jedlikowskiego i Macieja Biedkę i obejmował naukę klasycznego rysunku dla kandydatów na wyższe uczelnie artystyczne, a w szczególności ćwiczenia rysunkowe i malarskie martwej natury, modela, podstawy portretowania, zadania z kompozycji oraz detale architektoniczne. Wszystkie te praktyczne zajęcia uzupełnione zostały kursem historii sztuki od prehistorii do współczesności. Prowadził go historyk sztuki, Wojtek Mazan.

Prezentacja prac, będących efektem projektu, poprzedzona została oficjalnym wręczeniem dyplomów potwierdzających udział w „Szkole Sztuki”. Wernisaż wystawy prac uczestników, nad którą patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, zaszczyciła swą obecnością Monika Smyła, specjalistka ds.

Top Videos of the Day

edukacji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Oprócz krótkiej prelekcji o edukacji kulturowej wysoko oceniła ona dokonania uczestniczek i uczestników warsztatów. Stwierdziła, że przynajmniej kilkoro z nich już teraz mogłoby z powodzeniem zdawać egzaminy do Akademii Sztuk Pięknych. Prace wykonane w rozmaitych technikach można oglądać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pewnym mankamentem ekspozycji jest brak nazwisk autorów przy poszczególnych pracach.

Doprawdy nie z tej bajki

„Szkoła Sztuki” była kolejnym, ciekawym i pożytecznym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki, które powstało 10 lat temu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Założyli je młodzi artyści i twórcy kultury, którzy po studiach wrócili do rodzinnego miasta i postanowili wzbogacić jego kulturalny krajobraz przedsięwzięciami, które również im samym zapewniły możliwość samorealizacji.

Jednym ze sztandarowych projektów stowarzyszenia jest doroczna „Kolacja na Hucie”, nadająca poprzemysłowym terenom dawnej Huty Ostrowiec charakteru kulturalno – artystycznego.

W prowadzonej przez siebie Pracowni Otwartej „Kontrola Jakości” członkowie stowarzyszenia prezentują oryginalne projekty młodych twórców, takich jak „Pozdrowienia z Ostrowca” Wojtka Mazana, „Operacja” Moniki Smyły, „Pusty ciężar” Kornela Janczego, „Horror metaphysicus” Grzegorza Firmantego; prowadzi akcje „Tyle sztuki w całym mieście” (jej celem jest ochrona i popularyzacja wiedzy na temat ostrowieckiej sztuki w przestrzeni publicznej) czy w końcu Festiwal Sztuk Przeróżnych „Cyrki Nowe”.

Jakie jeszcze działania podejmą osoby związane ze Stowarzyszeniem Kulturotwórczym Nie z tej Bajki – z pewnością pokaże najbliższy czas.

źródło: własne Autora

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #sztuka współczesna