4

Tytuł wystawy prezentowanej w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, a przygotowanej przez ostrowieckie Stowarzyszenie Kulturotwórczej Nie z tej Bajki (reprezentowane na wernisażu przez Wojciecha Mazana) we współpracy z Muzeum Żydowskim Galicja w Krakowie (na otwarcie wystawy w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjechała ostrowczanka, Monika Stępień) w ramach projektu „Mobilna Przestrzeń Kultury II”, nawiązuje do wiersza polskiej poetki pochodzenia żydowskiego, tworzącej w języku jidysz, Rajzli Żychlińskiej (1910 – 2001). W wierszu „Bóg zakrył swoją twarz” pisała ona: Wszystkie drogi wiodły do śmierci, wszystkie drogi. W utworze tym poetka oddała tragizm milionów nie tylko polskich Żydów, którzy nie przeżyli II wojny światowej.

Różne drogi do ocalenia

Wystawa prezentowana będzie w Ostrowcu Świętokrzyskim do 18 października. Przybliża zwiedzającym losy Żydów, którym udało się przeżyć Holocaust (oblicza się, że było to 10% z trzymilionowej populacji żydowskiej przedwojennej Polski).

Autorzy wybrali 17 osób pochodzących z dawnej Galicji, a ocalonych z Zagłady. Zaprezentowali przy tym różne drogi przetrwania tego okrutnego czasu - czasem w ukryciu, w getcie, na zesłaniu w ZSRR, a innym razem w walce... Zdjęciom towarzyszą dramatyczne opowieści o wojennych i tuż powojennych losach bohaterów takich, jak Wiktor Bodnar, Miriam Finder Tasini, Anne Novak, Izrael Fish, Zygmunt Mandel i ich rodzin. Mówią oni o niebywałych sytuacjach i ryzykownych decyzjach, które ocaleni musieli podjąć i przeżyć, by przetrwać.

Top Videos of the Day

Wspominają też ludzi, którzy ryzykowali swoim życiem, ukrywając Żydów przed eksterminacją. Integralną częścią wystawy są również archiwalne zdjęcia ze zbiorów prywatnych bohaterów.

Termin prezentacji ekspozycji zbiega się w czasie z 75. rocznicą eksterminacji Żydów, mieszkających podczas wojny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 10 – 12 października 1942 roku hitlerowcy w ramach tzw. akcji likwidacyjnej wywieźli stąd do obozu koncentracyjnego w Treblince blisko 10 tysięcy ostrowieckich Żydów.

Wystawa i warsztaty

Oprócz wystawy Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki proponuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty tematyczne, związane z historią i kulturą żydowską. Pierwszym z nich będzie tworzenie portretu Rywki Lipszyc, autorki pamiętnika z łódzkiego getta i „Polsko – żydowskiej mozaiki”, ukazującej złożoność losów narodu żydowskiego. Dorosłym organizatorzy proponują z kolei naukę pisma i alfabetu hebrajskiego oraz poznanie tajników pracy sofera (kopisty przepisującego święte zwoje Tory). Odbędzie się również spacer po „Żydowskim Ostrowcu”.

Oprócz Ostrowca Świętokrzyskiego projekt "Mobilna Przestrzeń Kultury II" i wystawa "Wszystkie drogi..." trafi do Starachowic, Biecza i Zatoru. Jej kuratorką jest Monika Fus z Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.