2

Historyczno-kostiumowy film z gatunku płaszcza i szpady, z mnóstwem walk na białą broń. Wspaniałe dekoracje. Błyszczące przepiękną biżuterią kostiumy. Starożytne miasta i ogromne armie, cudownie przywrócone do życia. Piękne aktorki i znakomici aktorzy. Dwaj młodzi i piękni odtwórcy głównej roli -– wspaniali sportowcy, a zarazem genialni aktorzy, mimo braku formalnego wykształcenia w tym kierunku. Wspaniała, przejmująca muzyka. Chwytająca za serce walka w imię niezwyciężonego słońca dobra, prawdy i piękna. Najwyższe wartości moralne, wspólne wszystkim wielkim religiom. Wreszcie wstrząsające okrucieństwa ludzi, którzy zaprzedali dusze diabłu.

Najwybitniejszy i najbardziej oczerniony władca Indii

III wiek p.

n. e. Indie nawiedzają raz po raz: klęska złych rządów oraz rabujące i okupujące je wojska grecko-macedońskie. Na czele jednego z kilkunastu zwalczających się indyjskich królestw stoi jednak sprawiedliwy władca i wielki wódz -– Bindusara. Brak mu godnego następcy. Ubolewający nad tym arcykapłan i kanclerz dobrego króla ma proroczy sen.

Nieznany nikomu syn Bindusary ukrywa się wraz ze swoją matką w pobliżu stolicy. Jest mądry, szlachetny i silny. Przepełnia go współczucie dla pokrzywdzonych i biednych. Wybraniec indyjskich bogów, którzy zesłali zbawcę swojemu ludowi. Chanakya odnajduje i sprowadza oboje do stolicy Magadhy (wym.: magatki) – Pataliputry.

Aśoka Moria (ang.: Ashoka Maurya) będzie zmuszony do tego, aby kroczyć do tronu po trupach. Kanclerz Chanakya (wym.: czarnoka), który doprowadzi do uznania Aśoki za następcę Bindusary zostanie bestialsko zamordowany.

Top Videos of the Day

Starożytni kronikarze napiszą o Aśoce stek nieprawdopodobnych bzdur. Np. jak to zamordował 99 swoich przyrodnich braci. Ściął własnoręcznie głowy niezliczonym jeńcom i oskarżonym o spiski. Następnie jednak nawrócił się na buddyzm i z beznadziejnie złego człowieka zamienił się nagle w niesamowicie dobrego.

Bity, katowany, niewinnie udręczony staje w końcu do walki

Wychowany w prawdziwym hinduizmie dorastający Aśoka wzdraga się przed zabijaniem. Po przybyciu na dwór zyskuje na tym tylko niezliczone baty, ciosy pięścią i próby utopienia go.

Kiedy samolubni i okrutni królewicze i ich matki dowiadują się kim jest, zaczynają mordować jego młodych przyjaciół. Nawet dzieci! Ten zalewa się łzami, ale potem... Mianowany przez Bindusarę następcą tronu, ambasadorem, gubernatorem, a w końcu wicekrólem piętnastoletni królewicz toczy krwawe bitwy.

Kiedy sprawiedliwi wyrzekają się użycia siły triumfuje zło

Aśoka pozostaje szlachetny i dobry. Po wielokroć wzywa swoich wrogów, aby się opamiętali i zaprzestali okrucieństw.

Tylko, że oni śmieją się z tego. Wtedy miecz i sztylety zbawcy szerzą wśród nich spustoszenie. Arcymistrz walki wręcz, Zygfryd powalający smoka chciwości i samolubstwa woła: „Precz z tyranami!” Także: „Ja nie będę taki jak inni władcy. Będę walczył i cierpiał za mój lud!” Zostaje dwukrotnie ciężko ranny. Lud przechodzi na jego stronę.

Losy ważą się do samego końca

Główny twórca serialu Chakravartin Ashoka Samrat - Wielki cesarz Aśoka, imiennik cesarza Ashok Banker, znawca historii Indii, stworzył postać z grubsza zgodną z prawdą dziejową. Intrygi na dworze trwają bez przerwy, a przeciwnicy patriotów są bezlitośnii. Omotany ojciec Aśoki często traci rozeznanie i staje się ich narzędziem.

Jak za naszych czasów!

W dwóch przypadkach dranie doznają nawrócenia i starają się odkupić swoje winy. Pozostałych może unieszkodliwić tylko ostateczna kara. Są skrajnie rozzuchwaleni z powodu długiej bezkarności! Jako cesarz Aśoka – genialny wódz, zajmuje całe Indie. Usuwa samolubnych i głupich królów. Wielkodusznością wobec pokonanych i mądrą polityką zyskuje powszechne poparcie podbitych, pokrewnych narodów i tworzy z nich sprawiedliwe, dobroczynne imperium. Zaprowadza powszechny dobrobyt i bezpieczeństwo. Proroctwo dla naszych czasów?