2

Co stanowi według Feliksa Konecznego podstawę cywilizacji łacińskiej? Personalistyczny sposób organizacji życia zbiorowego oparty na odniesieniu każdego porządku doczesnego do dobra, prawdy i piękna. Paradoksalnie rzecz biorąc Neron wydaje się (w świetle najnowszej krytyki źródłowej pod adresem historyków senatorskich) bliższy tego niż Parlament Europejski z jego ustawodawstwem. Jak to ujął filozof Henryk Marian Elzenberg: „Są na świecie i bandyci, i święci. Ale święci obracają się w ramach, które wyznaczają bandyci.” Są tego wyraziste przykłady!

Roma aeterna oznacza: Wieczna rzymska idea

„Jestem żołnierzem, a nie politykiem.” Tak powiada Marek Waleriusz – trybun legionów w armii Cezara.

Niemniej jedno jest dla niego jasne jak słońce. Mianowicie: „Moje życie nie jest takie ważne w porównaniu do wiecznej chwały Imperium Rzymskiego”. Na czele małego oddziału jeźdźców walczy zręcznie i nieustraszenie z tysiącami barbarzyńców.

Gallowie szybko się przekonują, że Waleriusz jest twardy, ale sprawiedliwy i pragnie zakończyć pociągające za sobą dotkliwe straty starcia. Z kolei ich germańscy sojusznicy są okrutni i nieobliczalni. Gallowie przechodzą na stronę Rzymian, a germańscy awanturnicy zostają pobici. La Schiava di Roma (Pojmana przez Rzymian) jest jednym z niewielu filmów fabularnych, gdzie starożytnych Rzymian oceniono w zgodzie z prawdą dziejową.

Poza tym, jeśli chodzi o kulturę popularną, to wszystko co dotyczy Rzymian wydaje się tam być wyssane z palca

Starożytnych Rzymian przedstawia się głównie jako podłych właścicieli niewolników, najbardziej krwiożerczych pogan, itd.

Top Videos of the Day

Tylko, że: to oni stworzyli Europę! Czy należy to przypisać zniszczeniu Jerozolimy przez Tytusa Flawiusza czy też przyczyn tego, jak w przypadku fałszywego kultu winy białego człowieka, należy szukać gdzieś indziej?

Wielki cesarz Asioka: Chakravartin Ashoka Samrat

Jako pierwszy władca, który wprowadził moralność do polityki, jest otoczony czcią po dziś dzień. Ten Marek Aureliusz Azji pozostał, po upływie 24 wieków, które upłynęły od okresu jego panowania, królem ludzkich serc!

Już jako młody człowiek był dobry, szlachetny i pomagał komu zdołał. Tak też wychowywała go matka oraz pewien mądry i prawdziwie pobożny kapłan. W tym odcinku, ów pobożny duchowny zostaje otoczony przez żądnych władzy przyrodnich braci Asioki i ich wspólników i bestialsko zamordowany. Młody uczeń obiecuje umierającemu mistrzowi, że przez całe życie pozostanie sprawiedliwym. Będzie ścigał podłych morderców, ale niewinnym okaże miłosierdzie. Umierający kapłan przepowiada mu, że stanie się największym ze wszystkich władców Indii.

„Umieram szczęśliwy, bo cię znałem i mogłem ci pomagać.” To ostatnie słowa na wpół spalonego mężczyzny, który mimo bólu wymawiając je w końcu się uśmiecha.

Potem cesarz Bindusara i wszyscy dobrzy ludzie na dworze opłakują świętego męczennika. Tylko większość kapłanów nie płacze, ponieważ w gruncie rzeczy, jak zapewne większość kapłanów na tym świecie, nie są nadmiernie wierzący, ale raczej troszczą się tylko o własne dobro.

Byli zazdrośni o sukcesy mądrego mistrza i obawiali się panowania Asioki; jego szczerości, wytrwałości i tego, że położy kres nadużyciom możnych. Asioka niebawem podejmuje decyzję, aby po przejęciu władzy uchylić przywileje dotychczasowej religii państwowej i wprowadzić gwarantowaną przez państwo wolność wyznania, by osłabić sitwę kapłańską. Jako cesarz przyjmie symbol wiecznego słońca, które nadal symbolizuje jedność różnych narodów i religii Indii w ramach wspólnej, wiodącej cywilizacji wysokiej.

Najpiękniejsza, najsilniejsza i najowocniejsza idea polityczna

Walka o triumf prawdy, dobra i piękna w życiu zbiorowym to niezwyciężone słońce, którego blask poraża wszystkich morderców, rabusiów i oszustów. Nienawidzą go i mordują tych, którzy mu służą. Jeśli jednak większość narodu przylgnie do tego ideału, staje się to jego siłą, która prowadzi go do ogromnych osiągnięć. Dzieje Rzymu i najnowsze dzieje Indii są tego przykładem. #Rzym #Indie #historia