3

"Muszę przyznać, że stęskniłam się za moimi uczniami - przyjaciółmi. Chciałabym, aby to spotkanie zaowocowało równie pięknymi pracami, jak dotychczas. Zamierzam wprowadzić do naszej zabawy coś nowego, trochę poeksperymentować” - wyznała znana malarka, Barbara Retmaniak.

Kształtowanie osobowości przez artystyczne eksperymentowanie

To stwierdzenie padło podczas spotkania w dniu 14 kwietnia br. w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, gdzie odbyły się kolejne warsztaty plastyczne. Wszelkie działania plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawę otwarcia na świat. Niewątpliwie dają one radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, a w końcu i działanie. W ten sposób uczniowie okazują uczucia, wyrażają samych siebie-swoją osobowość, a tworzenie sprawia im przyjemność.

Wspólne zajęcia są mobilizujące dla twórczości, dowartościowują autorów prac. Ważne jest, aby dać im swobodę działania, możliwość dokonywania wielu prób i popełniania błędów oraz eksperymentowania. Artystka chce, aby uczestnicy eksperymentowali z gotowym modułem, aby  go przekształcali, zmieniali i dopingowali się wzajemnie do działania. Pracując w zespole, dążą do twórczych poszukiwań i rozwiązań, uczą się współpracy i wyrozumiałości dla innych.

Uczenie innych i dzielenie się sobą daje radość

Przygoda malarki z osobami niepełnosprawnymi rozpoczęła się piętnaście lat temu, kiedy ojciec dziecka chorego na autyzm poprosił ją o pomoc. Okazało się, że praca z osobami niepełnosprawnymi sprawiła jej niezwykłą radość. Być może w jej naturze istnieje chęć niesienia pomocy innym. Przez wiele lat na różne sposoby pomagała dzieciom i osobom dorosłym, organizując indywidualne działania plastyczne.

Top Videos of the Day

Zdarzało się również, że zapraszała podopiecznych na zajęcia z rysunku i malarstwa do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury na Targowej. Później zaproszono artystkę na warsztaty plastyczne z uczniami do tej placówki, a następnie na plener malarski „Chodź pomaluj mój świat”, do udziału w jury konkursu plastycznego organizowanego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.

Praca z niepełnosprawnymi daje Barbarze Retmaniak nie tylko ogromną radość, ale też satysfakcję i przekonanie o dobrze wypełnionym obowiązku. Uważa ona, że każdy z nas ma jakąś misję do spełnienia. Trzeba tylko się zatrzymać, przyjrzeć otoczeniu i samemu sobie, podzielić się umiejętnościami i radością, a czasem po prostu okazać szacunek.

Mierzenie się z malarskim wyzwaniem

„Uczestnicy otrzymali zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zdjęcia znanych sobie osób" - mówiła Ewa Górecka, nauczycielka PZSIPS. „Instrukcja podana przez Barbarę Retmaniak była prosta. Uczniowie po raz kolejny musieli zmierzyć się z malarskim wyzwaniem, jakim było przedstawienie za pomocą środków plastycznych osobowości losowo wybranych osób.

Odpowiedni dobór barw, linii, akcentów kolorystycznych, były wyrazicielami ludzkich charakterów, stanów emocjonalnych, postaw” - dodała.

Zadanie z plastycznego punktu widzenia dosyć trudne, bowiem niełatwo scharakteryzować człowieka za pomocą słów, a co dopiero pędzla i farb. Jednak uczniowie świetnie poradzili sobie już w pierwszych, nieśmiałych próbach plastycznej charakteryzacji wybranej osoby. W bardzo trafny i interesujący sposób przedstawiły ludzkie zalety i wady.

Prace, które wykonali uczestnicy tego spotkania przyniosły radość im oraz nauczycielom i malarce Barbarze Retmaniak, która z ogromnym bukietem kwiatów oraz szerokim uśmiechem opuszczała mury placówki. Eksperyment z gotowym modułem okazał się sukcesem. Efekty zajęć malarskich mieszkańcy powiatu Legionowskiego zobaczą na wystawie podczas obchodów V Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.