Nazwisko białoruskiej reporterki powtarzało się na "giełdzie" nazwisk osób, którym najważniejsza nagroda, jaką niewątpliwie jest Nobel, może być przyznana. Oprócz niej wśród potencjalnych faworytów wymieniało się m.in. kenijskiego pisarza Ngugi Wa Thiongo, egipską pisarkę Nawal El Saadawi oraz kanadyjską poetkę Anne Carson. Często też wymieniane było nazwisko  norweskiego dramaturga Jona Fosse'a. Nagroda Nobla 2015 dla Swietłany Aleksijewicz jest pierwszą przyznaną reporterowi, a nie twórcy literatury pięknej.

Pierwszy Nobel dla reportera

Swietłana Aleksijewicz jest dobrze znana polskim czytelnikom, gdyż na rodzimym rynku księgarskim ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne jej najbardziej poczytne książki reportażowe, takie jak "Czarnobylska modlitwa", "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" czy "Cynkowi chłopcy".

Na podstawie pierwszej z nich powstało również przedstawienie teatralne w reżyserii Joanny Szczepkowskiej grane na scenie warszawskiego teatru Studio. Pisarka, a wcześniej nauczycielka, dziennikarka, wychowawczyni w internacie, urodziła się w 1948 roku w Stanisławowie (Ukraina), skąd wraz z rodziną przeniosła się na Białoruś (obecnie mieszka poza jej granicami). Po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki jej książki nie są wydawane w tym kraju.  Aleksijewicz jest laureatką wielu nagród literackich, takich jak choćby National Book Critics Circle, Nagrody Szwedzkiego Pen Clubu, niemieckiej nagrody im. Ericha Marii Remarque’a. We Francji odznaczono ją Orderem Sztuki i Literatury stopnia oficerskiego. Dwukrotnie (w 2011 i 2015 r.) otrzymała również nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Komentatorzy spekulują nawet, że obecny Nobel dla Aleksijewicz jest swoistym ukłonem szwedzkiej Akademii Noblowskiej dla polskiego reportera, który był poważnym kandydatem do tej nagrody w 2007 roku, jednak przed ogłoszeniem werdyktu autor "Cesarza" zmarł.

Top Videos of the Day

Podczas ogłoszenia laureatki literackiej Nagrody Nobla 2015 (czternastej kobiety w 114 - letniej historii jej przyznawania) uzasadniano, iż została ona przyznana za "polifoniczne pisarstwo, pomnik cierpienia i odwagi w naszych czasach".

źródło: www.onet.pl #książka