Centrum Rzeźby Polskiej znajduje się w położonym niedaleko Radomia Orońsku. Główną atrakcją turystyczną Orońska jest posiadłość i pałacyk należące niegdyś do Józefa Brandta. polskiego malarza, batalisty, należącego do tak zwanej szkoły monachijskiej. Obiekt ten związany jest także obecnie ze sztuką: to właśnie w jego dawnych zabudowaniach gospodarczych znajduje się Centrum Rzeźby Polskiej W ogromnym parku możemy zwiedzać, obok pałacyku Brandta, trzy galerie: Wozownię, Oranżerię oraz Kaplicę, a także wielki ogród sztuki współczesnej.

Kim jest Adam Myjak?

Adam Myjak (rocznik 1947) - rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - jest rzeźbiarzem znanym w kraju i za granicą.

To twórca o wielkiej ekspansywności, zawsze bliski trendowi tak zwanej Nowej Figuracji lat 70. Od początku swojej drogi artystycznej tworzy prace o wieloznacznej aluzyjnej treści. Myjak studiował na warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta jest także autorem licznych realizacji plenerowych i pomnikowych. Ale też - od czasu do czasu - rysownikiem, malarzem i scenografem.

Myjak posiada niezaprzeczalny autorytet jako dojrzały rzeźbiarz i wieloletni pedagog. Artysta, który z zadziwiającą konsekwencją, mimo nieuchronności czasu, pozostaje wierny metodzie obrazowania, wypracowanej na początku artystycznej podróży. Nauczyciel, który przebył wszystkie szczeble kariery akademickiej - od asystenta do profesora.

Zajmują go tradycyjne formy rzeźbiarskiego portretu i popiersia.

Top Videos of the Day

Poprzez swe dzieła omawia intymną przestrzeń problemów egzystencjalnych. Interesuje go współczesny człowiek i jego kondycja. Często działa formą zwartą, monumentalną. Spod jego rąk wychodzą dzieła pełne wewnętrznej energii, ekspresyjne, czasem kubizujące, o wymowie podkreślającej modelunek koloru.

Jeśli chodzi o materiał, Adam Myjak wybiera marmur, ale też brąz, terakotę, sztuczny kamień, stiuk, beton czy drewno. W nich odnajduje cały potencjał możliwości estetycznych, a także wyrazowych. Deformuje rysy, przemieszcza części twarzy, poddaje wszystko wewnętrznemu wirowi - wtapia w materię rzeźby pęknięcia i blizny. W innych rzeźbach widać powierzchnię wypolerowaną, obłą, gładką.

Na wystawie można zobaczyć kilkanaście prac Adama Myjaka. Są to prawie wyłącznie rzeźby powstałe podczas ostatniej dekady. Artysta prezentuje różne materie rzeźbiarskie. Ekspozycji towarzyszy obszerny, pięknie wydany katalog zawierający bogaty materiał ilustracyjny i dokumentacyjny. #sztuka współczesna #turystyka #Radom