Kim jest Elizabeth Bishop? To pytanie z pewnością zadało sobie wielu uczniów podczas matury 2015 z języka polskiego na poziomie podstawowym. W części przeznaczonej na wypowiedź pisemną jedno z zadań dotyczyło interpretacji wiersza Ta jedna sztuka, którego autorką jest właśnie Elizabeth Bishop. Próżno szukać twórczości poetki na liście lektur obowiązkowych w liceum. Dlaczego więc na egzaminie maturalnym znalazło się pytanie, dotyczące jej wiersza?

Elizabeth Bishop - kto o niej słyszał?

Podejrzewam, że z nazwiskiem poetki zetknęło się niewielu Polaków, a jeśli już, to byli to specjaliści z dziedziny anglojęzycznej literatury współczesnej.

Wielka szkoda, gdyż Elizabeth Bishop uznawana jest za jedną z najważniejszych amerykańskich poetek XX wieku. O sobie pisała "lesba, pijaczka i tak dalej", chociaż nie trzeba tej wypowiedzi traktować zbyt dosłownie. Określenie lesba odnosiło się przede wszystkim do jej feministycznych poglądów. Literatka niechętnie opowiadała o swoim życiu prywatnymi i orientacji seksualnej. Była znana z twórczego dystansu i obiektywizmu. Jakkolwiek faktem jest, że dwa najważniejsze związki w życiu Bishop to związki z kobietami - Lotą de Macedo Soares oraz z Alice Methfessel.

Ze swoją twórczością Bishop zadebiutowała tuż po wojnie, wydanym w 1946 roku tomem North & South. W dziesięć lat po debiucie otrzymała Nagrodę Pulitzera. W późniejszych latach nagrody dla Elizabeth Bishop sypały się już jak z rękawa.

Top Videos of the Day

W jej ręce wędrowały najważniejsze amerykańskie odznaczenia literackie, łącznie z National Book Award. Wiersze Elizabeth Bishop na język polski tłumaczyli m.in. Stanisław Barańczak i Andrzej Sosnowski.

Skąd Elizabeth Bishop na maturze z języka polskiego?

Co roku na egzaminie maturalnym z języka polskiego uczniowie mają do wyboru dwa zadania pisemne. Jedno z nich to wypracowanie dotyczące omawianej na lekcjach lektury. Drugie zadanie polega zazwyczaj na interpretacji wiersza. Dlaczego w tym roku uczniowie otrzymali wiersz poetki, której twórczość nie znalazła się na liście lektur? Odnajdywanie się w nowej sytuacji i wychodzenie poza utarte schematy to bardzo cenne umiejętności. Ci którzy je posiadają z pewnością nie mieli problemów z interpretacją wiersza nieznanej dotychczas poetki. Poza tym, jak wyznaje Dariusz Chętkowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, twórczość Elizabeth Bishop nie należy do twórczości określanej mianem 'ciężka'.

"(...) z tym wierszem mógł sobie poradzić nawet uczeń będący na bakier ze szkolnym językiem polskim, ale czytający ze zrozumieniem. To poezja przyjazna dla odbiorcy, wręcz ocierająca się o prozę" - skomentował wybór CKE Dariusz Chętkowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.

To nie koniec zmagań maturzystów z językiem polskim. Przed uczniami egzamin ustny, który w tym roku ma zmienioną formę. Z kolei 7 maja odbędzie się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Źródło: wyborcza.pl