Dzisiejszy świat boryka się z wieloma problemami, które wpływają na zachowania jednostek i grup społecznych.

Jednym z nich jest walka o władzę nad człowiekiem. Dotyczy ona nie tylko przywódców politycznych, lecz rozgrywa się również na innych płaszczyznach egzystencjalnych, do których należy religia. W Polsce istnieje wiele sekt religijnych, które stanowią poważne zagrożenie dla jednostek. Przykładem tego, jak żyjąc w grupie pseudoreligijnej można stracić rodzinę i poczucie bezpieczeństwa jest przypadek Marcina K. z Gliwic. Mężczyzna paradoksalnie właśnie dla zaznania przynależności i wspólnoty wstąpił przed laty do kościoła Zielonoświątkowców.

Walka o władzę w zborze spowodowała, że musiał dokonać wyboru dotyczącego wykluczenia z niego wieloletnich przyjaciół. Marcin K. odmówił podporządkowania się woli przywódcy, przez co skazał się na utratę żony i dzieci, również należących do wyznania. Takich przypadków w Polsce jest wiele, choć nie są nagłaśniane, ponieważ zjawiska występujące w zgrupowaniach religijnych są ukrywane przez ich członków.

Sekty docierają do wszystkich warstw społecznych i przyciągają najczęściej młodych ludzi, szukających swojej tożsamości i wykazujących zainteresowanie życiem religijnym. Przywódcy sekt wykorzystują swoich członków materialnie, psychicznie i seksualnie. Osoby, które rekrutują nowych członków pokazują rozbieżność pomiędzy celami realizowanymi a obiecanymi. Posługują się szantażem emocjonalnym, dezinformacją, budowaniem fałszywego poczucia wzajemności.

Top Videos of the Day

Często organizują pokazy przygotowywania zdrowej żywności czy też metod relaksacyjnych. Tragedie rodzin, których członek wstępuje w szeregi sekty jest porażająca. Młodzi ludzie często uciekają z domów i rozpoczynają życie w religijnych komunach. Zaczynają borykać się z problemami natury poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jak mówi Marek Płodowski z Centrum Informacji o Sektach i Kultach Quo Vadis- "W naszym kraju za sekty uznajemy grupy, które mają destrukcyjny charakter, ukryty cel działania oraz ukrywają faktyczne normy i mechanizmy funkcjonowania". Według Dokumentu Parlamentu Europejskiego za najgroźniejsze sekty uważa się Kościół Zjednoczeniowy Moona, Hare Kriszna, Dzieci Boże, Raelitów.

W Polsce istnieje niewiele instytucji aktywnie uczestniczących w pomocy ludziom, którzy na pewnym etapie życia znaleźli się w zgromadzeniach religijnych. Prężnie działają Ruch Obrony Rodziny i Jednostki i Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami. Organizacja prowadzi poradnie dla ofiar sekt i ich rodzin. Członkowie ruchu zdają sobie sprawę z tego, że potrzeba nowych aktów prawnych i powszechnej edukacji dotyczącej zjawiska manipulacji.