WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Kwiecień będzie miesiącem szczególnym dla wyznawców Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie Zachodu i Wschodu odpowiednio 1 i 8 dnia tego miesiąca świętować będą swoją największą uroczystość. Co kilka lat zdarza się, że wyznawcy obu obrządków świętują wspólnie - tak było na przykład w 2017 r. Jednakże rozbieżność dat, która niestety występuje częściej niż wspólna #wielkanoc, jest głównie efektem nieprzyjęcia przez chrześcijański Wschód kalendarza gregoriańskiego, wprowadzonego w 1582. Wydaje się jednak, że największe problemy miały miejsce w okresie od II do VI w. Szczególny był zwłaszcza rok 501.

Różne opinie

Właściwie od II w.

nasilały się w chrześcijaństwie spory co do daty świętowania najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości. Przedstawiciele obrządku wschodniego opowiadali się za dniem Paschy (14 nisan w kalendarzu żydowskim; przełom marca i kwietnia). Chrześcijanie reprezentujący Zachód większy nacisk kładli nie na Mękę, ale właśnie powstanie z martwych Jezusa - im bardziej odpowiadała niedziela po Passze. Problematyczne i sporne dla różnych odmian chrześcijaństwa były stosowane metody rachuby czasu (rzymska i aleksandryjska), które przekładały się na rozbieżne daty świąt ruchomych. Spierano się też, jak ustalić daty początkowe i końcowe okresu, w którym może wypadać Wielkanoc.

Problemu trwale nie rozwiązało nawet tak ważne wydarzenie, jak sobór nicejski (325 r.), gdzie na zasadzie kompromisu ustalono, że #zmartwychwstanie będzie świętowane w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Top Videos of the Day

Dwaj papieże - dwie Wielkanoce i pewien król

Największe problemy rozpoczęły się z chwilą, gdy zmarł papież Anastazy II (498 r.). Nie dość, że ciągle trwały spory co do daty Wielkanocy, to na dodatek wybrano… dwóch papieży. Duchowieństwo poparło niejakiego Symmacha, natomiast arystokracja opowiedziała się za Wawrzyńcem - antypapieżem. Pierwszy uznał tzw. kanon Wiktoriusza za obowiązujący, natomiast drugiemu przypadła do gustu stara, rzymska metoda rachuby czasu, w tym daty Wielkiej Nocy.

Wtedy właśnie do akcji wkroczył król Teodoryk Wielki (471—526), władca Królestwa Ostrogotów, którzy wówczas rządzili m.in. Italią. To na mocy jego decyzji w 501 r. na zasadzie wyjątku w całym państwie Teodoryka świętowano Wielkanoc dwa razy - 25 marca i 22 kwietnia.

Inicjatywa papieża Jana I i spuścizna Dionizego Mniejszego

Bardzo ważnym posunięciem z perspektywy czasu okazała się inicjatywa, której podjął się Jan I (523-526). Niemały udział miał w tym niejaki Dionizy Mniejszy, który opracował nowe tablice paschalne, z których i dzisiaj korzystamy przy wyznaczaniu daty Wielkanocy. Dzieło Dionizego zostało zaaprobowane przez Zachód i Wschód chrześcijański.

Współczesne rozbieżności w datach Wielkiej Nocy są głównie efektem tego, że Cerkiew prawosławna do dziś stosuje kalendarz juliański, który niemal całkowicie został wyparty przez kalendarz gregoriański, wprowadzony, jak wiemy, w 1582 r.

Czego uczy nas ta historia?

Warto na koniec zastanowić się nad wnioskami, jakie możemy wysnuć z opisanych powyżej wydarzeń:

  • przede wszystkim Jezus Chrystus zmartwychwstał i to jest fakt niepodważalny, a nie żart na prima aprilis; tak naprawdę data świętowania Wielkanocy jest mniej ważna od tego, co się świętuje i upamiętnia, choć oczywiście warto i trzeba nieustannie dążyć do ujednolicenia daty dla całego chrześcijaństwa, co wielu sugeruje;
  • spory mogą nieco zafałszować istotę Kościoła. Wielu postrzega chrześcijaństwo jedynie, czy też głównie, przez pryzmat wpadek. Trzeba jednak stwierdzić, nie negując konkretnych przypadków, że koniec końców istota Kościoła opiera się nie na tym co ludzkie, ale na Tym, Kto wszystkim kieruje i jest Jego Głową. W Kościele nieskończenie więcej jest dobra niż wszelkiego zła i słabości.

Dla mnie osobiście wszelkie przypadki słabości i grzeszności wśród chrześcijan nie są powodem do wyśmiewania Kościoła. Wręcz przeciwnie - to nie ludzie, ale Boża Opatrzność aktywnie prowadzi Kościół, który istnieje od wieków, „a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

źródło: niedziela.pl, ciekawostkihistoryczne.pl, radiozet.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronion #primaaprilis