WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Ostatnimi czasy bardzo często słyszymy w mediach o konflikcie wokół nowelizacji ustawy o IPN. Wiele mówi się też o sporze na linii Polska - Izrael, którego przejawem był choćby kłamliwy film o "polskim Holokauście". Eksperci i laicy dzielą się swoimi opiniami na rzeczony temat. Problem rozgrzewa opinię publiczną, która z niepokojem wsłuchuje i wczytuje się w nadchodzące wieści.

Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu z matematycznego, moim zdaniem bardzo interesującego w tym kontekście, punktu widzenia.

Brak jednomyślności

Pod koniec lutego br. ukazały się wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla serwisu rp.pl.

Dotyczył on tego, jak wielu Polaków chce "zamrożenia" nowelizacji ustawy o IPN do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Z badania wynika m.in., że:

  • 40% ankietowanych opowiedziało się za wstrzymaniem proponowanych zmian w przepisach aż do ukazania się decyzji Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie;
  • 25% badanych uważa, że nowelizacja powinna niezwłocznie wejść w życie;
  • aż 35% respondentów nie wyraziło jednoznacznego zdania w tej kwestii.

Ponadto wśród przeciwników rychłego wejścia w życie nowych przepisów są głównie mężczyźni, osoby po pięćdziesiątce, legitymujące się wyższym wykształceniem i dochodem powyżej 5 tys. zł oraz zamieszkujące miasta o wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców.

Głos w sprawie zabrał również znany i ceniony historyk prof. Andrzej Nowak, który krytycznie wypowiedział się w kwestii problematycznej nowelizacji:

Przeciwna zakazowi używania kłamliwego zwrotu "polskie obozy śmierci" jest również ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari.

Top Videos of the Day

Winny kwantyfikator?

Istnieje w matematyce pojęcie, które moim zdaniem rzuca cenne światło na sporną kwestię. Choć brzmi dość tajemniczo i inteligencko, dotyczy w gruncie rzeczy zjawiska często spotykanego w życiu codziennym. Mowa o tzw. kwantyfikatorze wielkim (lub ogólnym).

Nie wdając się w wielkie operowanie definicjami, ograniczmy się do prostych przykładów. Ileż razy zdarza się, że ktoś powie do kogoś: "ty zawsze się spóźniasz!" albo "ty nigdy nie powiesz nic mądrego!". Gdy jednak odstawimy na bok negatywne emocje i pomyślimy spokojnie, logicznie - dojdziemy do wniosku, że ta druga osoba tak naprawdę nie zawsze się spóźnia, a nawet bardzo często przychodzi na czas. Podobnie jest w drugim przypadku: ten, komu zarzucamy brak mądrości we wszystkich wypowiedziach, w rzeczywistości wielokrotnie wypowiada się naprawdę mądrze.

Reasumując, słowa typu "zawsze", "nigdy", "każdy" są właśnie tzw. kwantyfikatorami wielkimi.

Matematyka zamieszana w pseudohistorię

Przenieśmy to teraz na grunt historyczno-polityczny.

Od czasu do czasu spotkamy się ze stereotypami na temat poszczególnych nacji, np. Finowie są małomówni, Grecy nie lubią pracować, a Włosi kochają imprezy. Jeśli nawet nie do końca bezpośrednio, to w domyśle używamy tutaj wspomnianych kwantyfikatorów wielkich. Dobrze jednak wiemy, że nie każdego przedstawiciela danej narodowości możemy podpiąć pod ogólny wzór, np. zapewne znajdziemy wielu Finów, którzy chętnie poświecą swój czas na rozmowy.

Dopóki stosujemy powyższe stereotypy z przymrużeniem oka, problemu nie ma. A co, jeśli jednak w grę wchodzą poważne oszczerstwa? Myślę, że do takich bardzo niebezpiecznych sytuacji można zaliczyć spór wokół nowelizacji ustawy o IPN. Gdy bowiem ktoś określa ewidentnie niemieckie obozy zagłady "polskimi", w domyśle oskarża wszystkich Polaków tamtego okresu o Holokaust, bo przecież kłamliwie stwierdza, że w Polsce istniało systemowo usankcjonowane przez rządzących Polaków (wybranych przez naród) mordowanie Żydów. To jeden z najbardziej obrzydliwych kwantyfikatorów wielkich!

Jak widać - także na gruncie historii i polityki trzeba być bardzo ostrożnym w posługiwaniu się kwantyfikatorami wielkimi. Niedopuszczalne jest mówienie o kimś lub o czymś w kategoriach: "oni zawsze", "każdy z nich", podczas gdy prawda historyczna jest zupełnie inna.

źródło: rp.pl, youtube.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.