Brytyjscy naukowcy z Oxfordu przeprowadzili badania relikwii, którą stanowi fragment kości miednicy. O wynikach poinformowano na początku grudnia 2017 r. Na podstawie wniosków płynących z badań nie da się zaprzeczyć, a wręcz można przypuszczać, że relikwia należy do Świętego Mikołaja - biskupa Miry, żyjącego na przełomie III i IV w. po Chrystusie, jednego z najpopularniejszych świętych wszech czasów, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Wyniki datowania radiowęglowego dają do myślenia

Zastosowana przez brytyjskich naukowców metoda datowania radiowęglowego pozwala nam twierdzić, że przebadano fragment kości właśnie Świętego Mikołaja.

Nie można tego oczywiście udowodnić, ale wiek relikwii zgadza się z przypuszczalną datą śmierci biskupa Miry, która najprawdopodobniej miała miejsce gdzieś między 345 i 352 r. po Chrystusie lub nawet już w 343 r.

Niewykluczone, że dalsze badania pozwolą ustalić więcej kwestii w sprawie autentyczności przebadanego kawałka miednicy. Naukowcy z Oxfordu mają zamiar porównać fragment kości z chyba najsłynniejszymi relikwiami Świętego Mikołaja spoczywającymi we włoskiej miejscowości Bari.

Moda na relikwie?

Brytyjscy naukowcy przebadali cząstkę kości, która dawniej znajdowała się we Francji, a obecnie w jej posiadaniu jest ks. Denis O'Neill - amerykański duchowny ze stanu Illinois.

Nie da się zaprzeczyć, że na przestrzeni dziejów relikwie świętych odgrywały i nadal odgrywają wielką rolę. Niejednokrotnie posiadanie fragmentu ciała jakiegoś znanego świętego podnosiło prestiż miejsca.

Top Videos of the Day

Dobrym przykładem może być przywiezienie relikwii św. Wojciecha do Gniezna po jego męczeńskiej śmierci w 997 r. Dzięki takiemu posunięciu młode państwo księcia Bolesława I Chrobrego zyskało na znaczeniu, czego wymownym świadectwem była pielgrzymka cesarza Ottona III do Gniezna w 1000 r.

Przeciwnicy oddawania czci relikwiom czasami zwracają uwagę na nieprawidłowości i nadużycia w tej sferze, jakich można doszukać się na przestrzeni dziejów. Nie pochwalając działań noszących znamiona fałszerstw czy kultu relikwii postrzeganych tylko jako talizmany, jestem wielkim zwolennikiem oddawania czci Bogu poprzez przyzywanie wstawiennictwa jego świętych. Warto pamiętać, że tak naprawdę to nie w relikwii tkwi jakaś tajemna moc, ale oddając im cześć, prosimy o pomoc kogoś, kto może wstawiać się za nami będąc blisko Boga. Skuteczność takiego orędownictwa potwierdzają liczne cuda, w tym tak zwane cuda eucharystyczne. Umacniają one wiarę ludzi nie tylko w okresach szczególnie poświęconych nawracaniu się i modlitwie.

Dodajmy jeszcze, że relikwie to nie tylko fragmenty ciała świętego, gdyż klasyfikacja ujmuje takie oto ich rodzaje:

  • fragment ciała świętego (relikwie I stopnia)
  • ubrania lub przedmioty używane za życia (relikwie II stopnia)
  • rzeczy dotknięte przez świętego lub potarte o relikwie I i II stopnia (relikwie III stopnia)

Święty Mikołaj kontra święty mikołaj

Choć Święty Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych, tak naprawdę bardzo mało o nim wiadomo. Urodził się w Patras (Grecja) w 270 r. w zamożnej rodzinie. Był jedynakiem. Od najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością i wrażliwością, jaką okazywał biednym. Przez wiele lat (aż do swej śmierci) był szanowanym i podziwianym za swoją dobroć biskupem Miry (dziś Demre w Turcji).

Powyższe informacje dotyczą oczywiście Świętego Mikołaja. Zwróciłem na to uwagę, ponieważ nie tak wcale dawno mogliśmy w wielu miejscach spotkać z kolei świętego mikołaja, czyli pana przebranego za biskupa, a niestety zdecydowanie najczęściej za krasnoluda... Nawet w pisowni odbiła się różnica pomiędzy pierwowzorem i pospolitymi mikołajami przedświątecznymi.

Moim zdaniem, obdarowując się prezentami warto pamiętać o prawdziwym Świętym Mikołaju. Chociaż prezenty są czymś pięknym, to prawdziwa radość sięga zdecydowanie głębiej i nie jest materialna. Często jest trudno uchwytna, niczym święty Biskup Miry, który co roku, pod osłoną nocy, odwiedza nasze domy.

źródło: historykon.pl, ox.ac.uk

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.