WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Organizacje opozycyjne zorganizowały akcję ‘Korepetycje z dyktatury”, której celem było wyrażenie dezaprobaty wobec działań prezydenta Turcji. Sam fakt, że dyktator z krańca Europy przyjeżdża do Polski, jest witany z honorami i składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza jest porażający. Jeszcze gorzej, gdy jego ludzie, stosując metody jakimi posługują się u siebie, atakują bezkarnie demonstrantów. A to wszystko przy bierności polskiej policji.

Dwie protestujące kobiety, które przyszły na Plac Piłsudskiego z transparentem, mówiącym o wolności Turcji, zostały zaatakowane przez ochronę Erdogana.

Pomimo ich krzyków, policjanci stojący opodal nie zareagowali. Dopiero gdy Turcy wyrwali kobietom transparent i odeszli, nasi stróże prawa zadali sobie trud podejścia do zaatakowanych kobiet i oczywiście dokładnego ich spisania.

Dlaczego tajniacy tureccy, używając siły, zaatakowali obywateli polskich? Dlaczego zabrali im flagę unijną i transparent? Dlaczego policja szykanuje za to demonstrantów, spisując ich dane i karząc im stawić się na komisariat celem złożenia zeznań?

Nostalgia za Imperium Osmańskim

Ponad rok temu w Turcji miał miejsce pucz wojskowy, który jak można przypuszczać był inspirowany przez tajne służby tureckie. Działania puczystów były tak nieudolne, że ich rozbicie przez nie stanowiło problemu dla sił rządowych. Niestety zginęli tam ludzie, ale była to doskonała okazja dla prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana do rozprawienia się z prawdziwą i domniemaną opozycją.

Top Videos of the Day

W armii i policji przeprowadzono czystki, pracę straciło sto pięćdziesiąt tysięcy funkcjonariuszy państwowych. Do tego zwolniono niewygodnych nauczycieli akademickich. Po dwóch tygodniach od puczu zamknięto ponad sto trzydzieści redakcji i tytułów medialnych, nie obyło się bez aresztowań wśród dziennikarzy. W ciągu kolejnych tygodni ponad pięćdziesiąt tysięcy osób trafiło do więzień i większość przebywa tam do dzisiaj. Turcja odeszła od dialogu z Unią Europejską i NATO, nawiązując bliskie kontakty dyplomatyczne z Rosją. Erdogan rozpoczął budowanie państwa, gdzie dużą rolę pełni religia, łamiąc zasadę państwa laickiego, wprowadzoną sto lat wcześniej przez Mustafę Kemala Ataturka.

Stowarzyszenie wyrzutków

Pomysł Erdogana na budowę ‘swojej’ Turcji przyczynił się do tego, ze stracił on wszystkich sojuszników w Europie, niestety za wyjątkiem nas. Zaproszenie i przyjmowanie przywódcy określanego mianem dyktatora nie przystoi państwu demokratycznemu, będącemu częścią zjednoczonej Europy.

Kaczyński lubi ekstremistów, o czym przekonują jego wcześniejsze kontakty z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Prezes zapomina jednak, że z tylnego siedzenia nie wolno mu kreować polskiej polityki zagranicznej.

Krew na rękach tureckiej policji

Wkraczamy na wyższy poziom w budowaniu dyktatury, odbierając obywatelom ich podstawowe prawa, jakimi są prawo do wyrażania poglądów i prawo do pokojowego demonstrowania. Polska policja może dziś podać sobie rękę z policją turecką, odpowiedzialną za represjonowanie na szeroką skalę tych wszystkich, którzy ośmielają się mieć inne zdanie niż Erdogan. Policja turecka ma krew opozycji na rękach, bowiem w czystkach ginęli ludzie. Czy polska policja chce brać z nich przykład? Czy powinniśmy stać spokojnie, gdy turecki nauczyciel od dyktatury spotyka się z najważniejszymi postaciami naszego życia politycznego?

źródło: skwerwolnosci.eu

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.