2

Neville Chamberlain, premier rządu Jego Królewskiej Mości, 30 września 1938: „Dziś rano rozmawiałem znowu z kanclerzem Rzeszy Niemieckiej – panem Hitlerem. Oto zaś dokument, pod którym obaj się podpisaliśmy. Uznajemy, że porozumienie, które podpisaliśmy wczorajszego wieczoru, a także anglo-niemiecki układ flotowy stanowią jednoznaczny wyraz tego, że oba nasze kraje nie mają najmniejszego zamiaru, aby znowu prowadzić ze sobą wojnę”.

Dość szczególna polityka

Kanclerz skarbu Simon, maj 1939: „Inaczej dojdziemy jeszcze do tego, że nie będziemy w stanie prowadzić długiej i kosztowej wojny”. Jak następnie dał do zrozumienia na posiedzeniu rządu, #wojna z Niemcami powinna rozpocząć się jak najszybciej.

Zanim Wielka Brytania zbankrutuje w wyniku konieczności spłaty pożyczek, zaciągniętych w prywatnych bankach na forsowne zbrojenia lotnicze, morskie i w wojskach lądowych. (European foreign policy of the Chamberlain ministry, en.wikipedia,org)

Natomiast w Izbie Gmin zapewniał: „Jednak wszelkie przewidywania wskazują na to, że w przyszłym roku ostatecznie wyjdziemy z kryzysu. Toteż jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że budżet w roku finansowym, kończącym się w marcu 1941, będzie mógł zostać zamknięty z nadwyżką w wyniku wzrostu dochodów”. (More Millions for Defence. Promotion of Confidence, „The Age”, Melbourne, 1 III 1939, s. 7)

Stany Zjednoczone i W. Brytania pragnęły zachować przewagę, którą miały we wszystkich dziedzinach

Dobrym przykładem jest produkcja samochodów. W roku 1938 przemysł samochodowy Stanów Zjednoczonych nie miał sobie równych.

Top Videos of the Day

Jego produkcja wynosiła 2 miliony 691 tysięcy sztuk pojazdów. Drugi co do wielkości na świecie przemysł samochodowy miała wówczas Wielka Brytania - 445 tysięcy. Trzeci na liście w tej branży był przemysł Trzeciej Rzeszy, produkujący w tamtym roku 341 tysięcy samochodów.

Na czwartym miejscu Francja z 222 tysiącami. Włoski przemysł samochodowy, który był w stanie wyprodukować wówczas 59 tysięcy pojazdów, ograniczał się do zaspokajania zapotrzebowania własnego kraju.

Ostry, trwający nieprzerwanie od roku 1930 światowy kryzys gospodarczy, doprowadził do ustanowienia zaporowych ceł ochronnych. W wyniku stosowania środków protekcjonistycznych sprzedaż wyrobów niemieckich i japońskich w Stanach Zjednoczonych i Imperium Brytyjskim została niezwykle ograniczona. Przewaga tych dwóch ówczesnych supermocarstw w dziedzinie produkcji przemysłowej była związana z szerokim dostępem do tanich surowców w Ameryce Południowej oraz w koloniach i półkoloniach.

Potężne lotnictwo

Za rządów Chamberlaina doszło do gwałtownego wzrostu nakładów na lotnictwo bojowe.

W 1937 wydatki na ten cel okazały się większe niż budżet sił lądowych, a w roku następnym przekroczyły koszty utrzymania i rozbudowy marynarki wojennej.

Okręty wojenne, użyte w celu blokady głodowej Niemiec w czasie pierwszej wojny światowej, spowodowały ok. 800 tysięcy ofiar śmiertelnych. Nie zniszczyły jednak ani Berlina, ani też innych miast. Możliwości użycia brytyjskich bombowców, startujących również z lotnisk we Francji, do zniszczenia miast w Niemczech, nie można było w żaden sposób wykluczyć.

Hitler był zmuszony rozpocząć przygotowania do wojny przeciwko W. Brytanii i Francji, której początkowo nie planował

Przywódca Trzeciej Rzeszy uważał za głównego wroga w Europie Związek Radziecki – państwo, rządzone jego zdaniem przez Żydów. To jego kosztem pragnął zdobyć "przestrzeń życiową" dla Niemców. W stosunku do mocarstw zachodnich wysuwał tylko żądanie zwrotu kolonii, odebranych Rzeszy w roku 1918. W Mein Kampf podkreślał znaczenie dalszego trwania Imperium Brytyjskiego, utrzymującego w posłuszeństwie ludy kolorowe.

Wiele wskazuje na to, że w tej sytuacji zamierzał utrzymywać i zwiększać przewagę niemieckiego lotnictwa nad lotnictwem francuskim i brytyjskim, by wymuszać dalsze ustępstwa. Przede wszystkim przekazanie Niemcom i Włochom posiadłości kolonialnych. W tej sprawie za pośrednictwem dyplomacji włoskiej próbował uzyskać poparcie państwa polskiego.

Po wymuszeniu zwrotu dawnych kolonii i przyznaniu dodatkowych miały tam zostać rozmieszczone potężne siły morskie i powietrzne

Z myślą o tym niemieccy admirałowie opracowali Plan Z (zobacz 2 zdjęcia do tego artykułu i ich opis).

Jego pełne wykonanie miało umożliwić z jednej strony pozyskanie przez państwa Osi rezerw tanich surowców. Z drugiej pozwolić na wymuszenie neutralności W. Brytanii i Francji wobec planowanej rozprawy z ZSRR. Z punktu widzenia Londynu były dwa wyjścia - pogodzenie się z tym albo wojna. Nie ma potrzeby powoływać się na iluminatów. To była #Wielka polityka światowa!

źródło: en.wikipedia.org

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#historia