2

Janusz Korwin Mikke powrócił do europarlamentu. Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Przemysłu lider ugrupowania Wolność zwrócił uwagę na panującą powszechnie w strukturach Unii - poprawność polityczną i nadinterpretację tak zwanej "mowy nienawiści". Przypomniał, że sam został ostatnio ukarany za przedstawienie faktów, które znajdują odzwierciedlenie w licznych podręcznikach psychologii. Janusz Korwin Mikke za wygłoszenie swoich tez dotyczących pozycji kobiet w społeczeństwie, został ukarany grzywną 9 tysięcy euro oraz zakazem wypowiadania się w brukselskim europarlamencie.

Jego pytania w sprawie mowy nienawiści odnosiły się do dwóch newralgicznych tematów.

Pierwszym z nich była kwestia żydów i ich dążenia do zdominowania rynku sektora bankowego. Korwin zapytał wprost europejskich urzędników, czy stwierdzenie tego faktu można by było zakwalifikować jako wypowiedź kreującą nienawiść. Drugi przykład dotyczył Rosji i jej polityki zagranicznej, zmierzającej w kierunku zajęcia połowy Europy.

Korwin nie uzyskał żadnej konkretnej odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie. Doświadczony polityk przypomniał młodszym od siebie kolegom z Brukseli, iż osobiście spędził ponad rok w więzieniu za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wówczas to został oskarżony i ukarany przez wymiar sprawiedliwości PRL za propagowanie treści, które wedle komunistycznego reżimu były treściami szkodliwymi. Niedawną karę nałożoną przez urzędników Unii Europejskiej oraz karę więzienia z czasów PRL, Mikke zestawił ze sobą na równi.

Top Videos of the Day

Warto również zobaczyć to wideo: Kaczyński gładko gasi Lisa! Dziennikarza aż zatkało! To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Inne ciekawe nagranie: Słowna poniewierka na Szczerbie! Ziemkiewicz rozegrał to znakomicie! [WIDEO]

Absurdalna polityka Unii Europejskiej

#Unia Europejska przez jednych jest uważana za twór, który miał zapobiec dalszym konfliktom na Starym Kontynencie. Jej zadaniem miało być również doprowadzenie do większej integracji obywateli państw członkowskich na różnych płaszczyznach, w tym w sferach gospodarczych. Inni, zaliczający się zazwyczaj do grona tak zwanych eurosceptyków, głoszą iż Unia Europejska to byt, który miał pięknie wyglądać, lecz z czasem przerodził się w coś zupełnie innego niż to pierwotnie zakładano.

Obecnie Unia próbuje głęboko ingerować w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. Przywołajmy choćby przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej, które jednomyślnie zdeklarowały brak zgody na przyjęcie na terytorium swoich państw imigrantów ekonomicznych z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Politycy unijni oraz przedstawiciele pozostałych państw cżłonkowskich wszelkimi możliwymi sposobami, w tym groźbami - starają się im jednak narzucić taki obowiązek.

źródło: youtube.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #imigranci #kryzys uchodźczy