Szef MSW wyraził zbulwersowanie hejtem w odniesieniu do premier Szydło, w związku z jej wypadkiem samochodowym. Minister zaapelował do opozycji o „ważenie słów” przypominając, że już raz fala hejtu doprowadziła do zabójstwa polityka PiS w Łodzi. Nie postawił jednak pytania: dlaczego ludzie hejtują najważniejszych polityków rządzącej partii?

Hejt ludu w odniesieniu do polityków i kapłanów wyrasta z poczucia krzywdy

Na #hejt składają się różnego typu akty mowy, na mocy których nadawcy komunikatów językowych znieważają, obrażają, dewaluują, stygmatyzują i dyskryminują, często szydząc i traktując prześmiewczo hejtowane podmioty.

Spektrum hejtu jest wielowymiarowe. Wszystkie akty hejtu łączy cel strategiczny, którym jest naznaczenie hejtowanego podmiotu skrajną antywartością – złem najwyższego stopnia.

Hejt pojawia się w dyskursie stanowiącym naszą ekspresję doświadczenia zła, krzywdy i bólu. Jest on kierowany do tych, którzy składają obietnicę szczęścia, dobrego życia czy nawet raju. Hejt wyrasta więc z poczucia rozczarowania i oszustwa. Hejtujemy tych, którzy nas zawiedli lub oszukali obiecując dobro, sprawiedliwość i harmonię.

Politycy i kapłani są szczególnie narażeni na hejt, gdyż to oni obiecują nam życie usłane różami na ziemi lub w niebie. Lud więc hejtuje polityków i kapłanów z powodu niespełnienia obietnicy raju, poczucia rozczarowania oraz doświadczenia krzywdy.

Jeśli premier Szydło stała się nagle obiektem fali internetowego hejtu to dlatego, że nie spełniła politycznych obietnic, rozczarowała obywateli oraz pod jej rządami wielu z nich doświadcza krzywdy.

Top Videos of the Day

Hejt jest niebezpieczny, gdyż ewokuje użycie sylogizmu demonologicznego

Sylogizmy są schematami ludzkiego wnioskowania. Na podstawie rozmaitych przesłanek, kierując się sylogizmem, ludzie dochodzą do określonych wniosków. W sylogizmie demonologicznym występują dwie przesłanki. Pierwsza z nich przypisuje danemu podmiotowi atrybut zła (demona). Druga mówi o tym, że to co złe należy unicestwić, wykorzenić lub zniszczyć.

W dyskursie sakralnym kapłani często posługują się sylogizmem demonologicznym. Islamista jest zły (gdyż zbezcześcił grób pański). To co złe należy unicestwić. Zatem islamistę należy unicestwić. Według takiego schematu myślowego organizowano krucjaty krzyżowe. Podobnie naziści twierdzili, że Żyd jest zły. Zatem skoro to, co jest złe, należy zniszczyć - więc Żyda należy zabić. Hitlerowcy stworzyli w tym celu dziesiątki obozów koncentracyjnych.

W okresie rewolucji lud również ma skłonność do posługiwania się sylogizmem demonologicznym. Jakobini mordowali kapłanów podczas Rewolucji Francuskiej, gdyż byli oni w ich oczach źli, odpowiedzialni za nędzę tego świata.

Lud Paryża nie miał wyrzutów sumienia, gapiąc się na gilotynowanie kapłanów, bo ścinanie katolickich głów było logiczną konsekwencją stosowania sylogizmu demonologicznego.

Masowy hejt ewokuje w umysłach mas ludzkich postawę gotowości do użycia sylogizmu demonologicznego. Hejtując osoby lub grupy ludzkie naznaczamy je złem, które należy unicestwić według drugiej przesłanki sylogizmu.

Chwasty należy wyrywać, więc jeśli jesteś chwastem, należy wyrwać cię z korzeniami – poprawne logicznie, aż do bólu, wnioskowanie. Minister Błaszczak zaczyna więc bać się, iż ktoś zdecyduje się na akt wyrwania "pisowskiego chwasta" z korzeniami.

Zadaniem polityków nie jest walka z hejtem, lecz negocjowanie z ludem

Walka władzy politycznej z ludowym hejtem to manifestacja jej arogancji wobec podwładnych i nosi znamiona myślenia autorytarnego. Istotą demokracji są mechanizmy blokujące stosowanie przez lud sylogizmu demonologicznego. Kiedy #władza zaczyna postrzegać, iż przemienia się w chwast, który trzeba wyrwać - poddaje się procedurze demokratycznej, składając dymisję.

Minister Błaszczak powinien więc postawić sobie pytanie: dlaczego lud zaczyna postrzegać premier Szydło jak chwast?

źródła: wiadomosci.wp, blastingnews.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Beata Szydło