W wystąpieniu sejmowym Kaczyński, mówiąc o swojej formacji politycznej, stwierdził: „Jesteśmy panami, ludzkimi panami”. Druga część wypowiedzi lidera PiS stanowi korektę pierwszego jej składnika. Najpierw powiedział on, iż pisowcy są panami. Po niespełna ćwierć sekundy spontanicznie poprawił swoją wypowiedź, używając techniki precyzacji myśli: pisowcy są ludzkimi panami, a nie panami po prostu. Dlaczego Kaczyński poprawił swoją wypowiedź?

Semantyka i antropologia pana

Sympatycy PiS używają bardzo często takich fraz, jak „Pan Bóg” i „Pan Jezus”. W każdą niedzielę śpiewają pieśni o Panu Jezusie. W światach Kaczyńskiego i jego zwolenników istnieje więc taki byt, jak Pan Jezus czy Pan Bóg.

Określając pisowców jako ludzkich panów, Kaczyński chciał więc odróżnić siebie i swoich akolitów od Pana Jezusa. Jest tylko jeden bezprzymiotnikowy Pan; pozostali mogą być co najwyżej ludzkimi panami.

katolicyzm stanowi integralną część ideologii politycznej PiS. Według tej doktryny, człowiek został stworzony przez Boga na jego podobieństwo. Bóg wcielił się w Pana Jezusa, oddając życie na krzyżu za ludzi. Choć każdy z nas jest podobny do Pana Jezusa, to jednak nie jest ludzkim panem; jest tylko człowiekiem. Koncepcja ludzkiego pana stanowi więc pisowskie dopełnienie teologii katolickiej.

Przekształcenie się człowieka w ludzkiego pana jest wynikiem akceptacji religii katolickiej oraz programu politycznego PiS. Taka transformacja człowieka w ludzkiego pana ma przybliżać go do Pana Jezusa. Kaczyński jako lider PiS musi siebie uznawać za najszlachetniejszego wśród ludzkich panów - swoją doskonałością przewyższającego nawet papieża Franciszka.

Top Videos of the Day

Szef PiS nawet nie prosił o audiencję u hierarchy watykańskiego podczas ŚDM w Krakowie w 2016 r. Taki akt równałby się bowiem przyznaniu drugiej, po Panu Jezusie, pozycji w hierarchii doskonałości.

W pisowskich światach mentalnych dominuje więc następująca hierarchia hominidów: Pan Bóg jako tożsamy z Panem Jezusem, ludzki pan Kaczyński, ludzcy panowie, ludzie, neandertalczyk i pozostałe, człekokształtne małpy.

Ludzcy panowie w sytuacjach seksualnych

Czy kobieta należąca do gatunku ludzi może przekształcić się w ludzkiego pana? W swoim wystąpieniu sejmowym, Kaczyński nie użył kategorii ludzkiej pani. Czy sposobem na przybliżenie się kobiety pod względem podobieństwa do Pana Jezusa jest uprawianie seksu z ludzkimi panami?

Bydgoski radny PiS, Rafał Piasecki, a więc jeden z ludzkich panów, daje nam wskazówki dotyczące tego, jak przekształcić zwykłą żonę w ludzką panią. Powiedział: "Żono, od nowego roku będę cię zdradzał. Zrobię to w imię Boże, żeby ciebie wychować. I biję cię w imię Boże, żebyś zrozumiała, jak powinna funkcjonować prawdziwa chrześcijanka".

Według doniesień prasowych Piasecki uważa, że kobieta powinna swojemu mężowi ugotować raz dziennie gorący posiłek, prasować jego koszule, sprzątać mieszkanie, być do mężowskiej dyspozycji pomiędzy 21.00 a 22.00 po ułożeniu dzieci do snu oraz godzić się w imię Pana Jezusa na kary cielesne za popełnione grzechy. Czy wypełnianie tych obowiązków wystarczy, aby stać się ludzką panią?

Małgorzata Terlikowska, specjalistka w dziedzinie katolickiej nauki o seksie uważa, że każda żona powinna tak uprawiać seks ze swoim mężem, aby nawet jedna kropelka nasienia nie wydostała się poza jej organizm. Czy więc Piasecki uważa, że pomiędzy 21.00 a 22.00 każdego wieczoru, po kolacji z gorącym posiłkiem, żona, która chce przekształcić się w ludzką panią, powinna spożywać ciepłą spermę ludzkiego pana? Czy na tym polega chrześcijaństwo? Czy na tym polega upodobnianie się do Pana Jezusa?

Puenta

W niedzielę 26.02 wyborcy PiS wysłuchali podczas mszy świętych listu Episkopatu Polski dotyczącego bluźnierstwa, jakiego dopuścił się reżyser spektaklu „Klątwa. Dlaczego kapłani nie protestują równie ostro, kiedy jeden z ich wiernych nawołuje do bicia drugiego człowieka w imię Boga i krzyża?

Źródło: fakt.pl, pudelek.pl, wyborcza.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści wymaga pisemnej zgody Blasting Sagl.