2

Potomkowie zachodniopruskich rolników i pochodzących głównie z Saksonii rzemieślników nawiązali w czasie pierwszej wojny światowej ponownie bezpośredni kontakt ze swoim dawnym krajem. W fatalny sposób! Określając rzecz krótko: założony przez nich przemysł Kraju Nadwiślańskiego padł ofiarą cesarsko-niemieckiego napadu rabunkowego. Rolnicy musieli oddawać okupantom większość swoich zbiorów w zamian za niską zapłatę. Mimo to również wykarmić całe rodziny uchodżców z obrabowanych miast. W końcu mieli serdecznie dosyć swoich rodaków z Rzeszy. Zmartwychwstanie niepodległej Polski większość z nich przyjęła entuzjastycznie.

Nowe, demokratyczne państwo polskie budziło nadzieję na lepszą przyszłość

Więc walczyli bohatersko w obronie ich ojczyzny Polski przeciwko najeźdźcom bolszewickim.

Mieli po temu także poważne powody religijne. Pragnęli zachować swój Kościół Ewangelicko-Augsburski i tylko polska tolerancja mogła im to zapewnić. W wyniku tego większość ich proboszczów była, posługując się określeniem Augusta Utty, "spolaczona". Ze względu na te wszystkie okoliczności polscy #Niemcy chcieli poza tym tylko utrzymać i poprawić swoją znajomość języka niemieckiego. Większość niemieckojęzycznych szkół ludowych została spolszczona; polski był tam językiem wykładowym, z około pięcioma godzinami lekcyjnymi niemieckiego tygodniowo. Wiele innych, językowo i etnicznie mieszanych szkół podstawowych miało zapewnić gruntowne opanowanie polskiego i literackiej niemczyzny u dzieci niemieckojęzycznych.

Znajdujący się pod wpływem nacjonalistów rząd w Warszawie tworzyli ludzie odznaczający się wysoką kulturą

Paradoksalnie dorobek mniejszości narodowych w dziedzinie szkolnictwa itd.

Top Videos of the Day

był w Polsce zagwarantowany tak długo, jak polscy narodowcy kierowali rządem w Warszawie. Jako zwolennicy praworządności pragnęli przestrzegać przepisów międzynarodowego układu o ochronie mniejszości. Doszli do wniosku, że dzięki łagodnemu i sprawiedliwemu traktowaniu mniejszości narodowych można związać je na stałe z państwem polskim jako gwarantem ładu opartego na wolności. Ich demokratycznie wybrany rząd został jednak w roku 1926 obalony przez wojskowy zamach stanu.

Rozkwit niemieckojęzycznych szkół średnich został przerwany przez ich przeciwników

Polscy narodowcy pozwolili polskim Niemcom na założenie wielu wspaniałych niemieckojęzycznych szkół średnich. W niektórych miejscowościach uczęszczała do nich również polska młodzież, pragnąca dokładnie wyuczyć się niemieckiego. Jednakowoż w roku 1930 roku dość liberalni polscy cywilni protestanci przestali kierować rządami sanacyjnymi. Reżim Piłsudskiego stał się brutalny.

Od tego czasu próbował szybko osiągnąć wszystkie swoje cele przy pomocy nakazów i zakazów.

Z drugiej strony, w wielu miejscach mniejszości narodowe zajmowały jednoznacznie wrogą wobec Polski postawę. Swoją wymierzoną w całość terytorialną państwa polskiego, noszącą wszelkie znamiona szpiegostwa działalność, byli obywatele Rzeszy prowadzili nie licząc się ze skutkami. W ramach odwetu doszło do stopniowej likwidacji niemieckiego szkolnictwa.

Dalsze zaostrzenie sytuacji

Stosowana przez wojewodów polityka „uwalniania się od niemczyzny” została znacznie zaostrzona po wypowiedzeniu przez Hitlera paktu o nieagresji (kwiecień 1939). Niemcy, wyrzucani z wielu zakładów pracy, pozostawali bez środków do życia. Kryzys gospodarczy w Polsce tak czy owak dawał się jeszcze ostro we znaki. Z powodu braku siły nabywczej społeczeństwa przemysł włókienniczy w Łodzi pracował przez dwa tygodnie w miesiącu. Wynikający stąd napływ uchodźców ekonomicznych do Trzeciej Rzeszy został wykorzystany przez Goebbelsa aby twierdzić, jakoby zamordowano już w Polsce tysiące Niemców. Takie wypadki były jednak odosobnione, a łączna liczba ich ofiar śmiertelnych wynosiła kilkadziesiąt i mimo to polscy Niemcy nie przestali kochać swojej ojczyzny Polski! #historia #kryzys uchodźczy