Chrześcijanie obchodzą 25 grudnia #Boże Narodzenie. Skradli pomysł tego święta z wierzeń mitraistycznych, które były w Cesarstwie Rzymskim nader popularne. W 353 roku chrześcijanie przenieśli swoją celebrę narodzin Jezusa na dzień 25 grudnia, aby zdominować rzymskie, państwowe święto religijne, podczas którego czczono narodziny Mitry.

Pierwszy założycielski mord chrześcijaństwa

W 312 roku Konstatntyn I pokonał Maksencjusza, konkurenta do cesarskiego tronu, w bitwie przy Moście Mulwijskim blisko Rzymu. W celach zmobilizowania swojej armii Konstantyn modlił się do chrześcijańskiego Boga. Przed bitwą oznajmił swoim legionistom, że we śnie ukazał mu się znak krzyża na niebie.

Według zeznań Laktancjusza, Konstantyn nakazał żołnierzom wypisanie na tarczach znaku chrześcijańskiej wiary. Po zwycięskiej bitwie Konstantyn „wyrżnął” wszystkich rzymskich pretorian służących Maksencjuszowi. W 313 roku jako cesarz wydał edykt mediolański, dający swobodę wyznania chrześcijanom. Wydarzenie to uczyniło ze zwolenników tej religii klasę rządzącą w cesarstwie.

Zamordowanie Hypatii przez chrześcijan

Po edykcie mediolańskim w IV wieku #chrześcijaństwo umacniało się. Kapłani stali się elitą domagającą się władzy nad ludzkimi duszami. Na soborach w Nicei i Konstantynopolu ustalono podstawowe dogmaty chrześcijaństwa oraz taktykę walki z innymi wyznaniami. Wyznawcy Jezusa rozpoczęli niszczenie dziedzictwa antycznego i walkę z judaizmem.

Po ustanowieniu chrześcijaństwa religią państwową w 380 roku rozpoczął się okres prześladowań innowierców i uczonych na masową skalę.

Top Videos of the Day

Owocem tej niszczycielskiej działalności było zamordowanie w 415 roku Hypatii, aleksandryjskiej filozofki i matematyczki. Biskup Aleksandrii Cyryl (późniejszy święty Kościoła) oskarżał wybitną filozofkę o satanizm. Z jego inspiracji, Hypatię wywleczono z powozu, zdarto z niej ubrania, wyłupiono oczy i zabito ją ostrakonami. Oba kościoły: katolicki i prawosławny, czczą jako świętego inspiratora zabójstwa Hypatii.

Kanibalizm i rożna z dzieci w walce o grób Jezusa w Jerozolimie

W 1095 roku papież Urban II wezwał rycerstwo Europy na Synodzie w Clermont do wyprawy przeciwko Seldżukom, aby odbić grób Jezusa w Jerozolimie. Rycerzom obiecał odpuszczenie grzechów za dzielność na wojnie o Ziemię Świętą. Zabijanie muzułmanów podczas wyprawy krzyżowej dawało chrześcijańskim rycerzom odpuszczenie grzechów. Urban II uczynił więc mord w imię Jezusa narzędziem rozgrzeszenia. Przygotowania do wyprawy do Ziemi Świętej zostały poprzedzone pogromami Żydów w celu zdobycia funduszy na wyprawę. W 1098 roku podczas oblężenia Ma'arrat krzyżowcy zmasakrowali ludność cywilną, dopuszczając się aktów kanibalizmu.

Historyczne przekazy mówią o pieczeniu dzieci na rożnie przez obrońców grobu Jezusa.

Ludobójstwo Katarów z rozkazu papieża Innocentego III

W 1209 roku Innocenty III ogłosił krucjatę przeciwko katarom. W wyniku czystki zabito dziesiątki tysięcy osób (w tym dzieci) w Prowansji. Krwawe tłumienie religii katarów trwało aż do 1244 roku. Chrześcijanie dokonali tego mordu w imię Jezusa. Zgodnie z doktryną katarów Jezus nie był Bogiem, lecz jedynie najwyższym z aniołów. Chrystus nie uczestniczy we wszechmocy Boga, gdyż jako człowiek został tylko usynowiony. Jezus nie odkupił człowieka przez mękę na krzyżu, lecz poprzez głoszone słowo. Za upowszechnianie tez mówiących o Jezusie jako najlepszym z ludzi, katarzy zostali wybici do cna z polecenia papieża.

Ponad miliard ludzi na całym globie obchodzi Boże Narodzenie każdego roku. Ani razu żaden papież nie wezwał wyznawców chrześcijaństwa do przeprosin za dziejowy mord w imię Jezusa. Gdyby bowiem Jezus nie narodził się, nie zabito by Hypatii, nie wymordowano by katarów, nie pieczono by dzieci na rożnie, nie palono by ludzi na stosach i nie funkcjonowałoby państwo watykańskie, które restytuował do istnienia w XX wieku faszysta i morderca Mussolini.

źródło: pl.wikipedia.org

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #mordy w imię jezusa