Posłanka PiS Sobecka, poparła kuratora oświaty województwa kujawsko-pomorskiego, który w liście skierowanym do nauczycieli ostrzega przed organizowaniem #Halloween w szkołach.

Kurator pisze, iż „przebieranie się za upiorne postacie nie niesie ze sobą absolutnie żadnych wartości”. Na stronie internetowej portalu Katolik.pl czytamy: „Osoba wierząca nie może być tolerancyjna wobec zła. We współczesnym świecie coraz częściej pod pojęciem tolerancja kryje się wiele działań, które /.../ oddalają go od Boga. Obecne próby nacisku na łączenie Halloween z dniem #Wszystkich Świętych są oczywistym przykładem kompletnego zagubienia duchowego oraz braku uporządkowania w sferze wartości religijnych”.

Halloween w perspektywie katolickiej

Zgodnie z katolicką doktryną, śmierć jest najważniejszym zdarzeniem w życiu człowieka, gdyż jest przejściem duszy z życia doczesnego do życia wiecznego. W życiu wiecznym dusza istnieje w niebie lub w piekle. W piekle duszę dręczą wyrzuty sumienia za grzechy w życiu doczesnym, a nawet cierpienia fizyczne. W niebie dusze obcują bezpośrednio z Bogiem, doświadczając szczęścia.

Katolicyzm poddaje śmierć człowieka celebracyjnej instytucjonalizacji w postaci obrządku pogrzebowego. Rolą uczestników tego liturgicznego spektaklu jest zamanifestowanie wiary w Chrystusa wraz z poleceniem zmarłego Bogu w jego wędrówce do nieba. Dlatego podczas mszy pogrzebowej, uczestnicy modlą się w intencji nieboszczyka. Udział kapłana w pogrzebie ma uwiarygodniać fakt, iż cały Kościół modli się do Boga, aby zmarły trafił przed jego oblicze.

Top Videos of the Day

Dusza, która nie została strącona do piekła, pozostaje w stanie czyśćcowym aż do momentu powszechnego zmartwychwstania. Stan ten charakteryzuje się cierpieniem za popełnione grzechy. Po oczyszczeniu "ogniem duchowym" dusza trafia do nieba. W świecie ziemskim można wspomóc proces jej oczyszczania poprzez odpusty, pokutę i modlitwę za zmarłych. Święto Zmarłych ma właśnie temu służyć.

Halloween, którego symbolem jest dynia z wyszczerbionymi zębami, jest czasem rozrywki i relaksu. Podczas tej celebry są organizowane imprezy, dostarczające ich uczestnikom rozmaitych uciech. Halloween jest również oficjalnym świętem Kościoła Szatana.

Z katolickiego punktu widzenia, Halloween jawi się jako żart oraz kpina ze śmierci, która jest najważniejszym momentem w ludzkim życiu. Ponieważ halloweenowe praktyki zaburzają liturgiczną powagę Święta Zmarłych, teologowie traktują je jako przejaw działań Szatana w życiu doczesnym.

Wartość rynku „życia wiecznego” w Polsce

W naszym kraju każdego roku umiera około 390 tysięcy osób.

Średni koszt kapłańskiej posługi pogrzebowej wynosi około 700 złotych. Średni koszt mszy w intencji zmarłych wynosi około 200 złotych. Takich celebracji odbywa się rocznie w naszym kraju ponad pół miliona. Wartość rynku rocznej sprzedaży katolickiej doktryny śmierci w Polsce, można więc szacować na ponad pół miliarda złotych.

Wywołując w ludzkich umysłach poczucie dystansu wobec śmierci, halloweenowe praktyki osłabiają społeczne przywiązanie się do katolickiej instytucji pochówku. Zwalczając je, Kościół broni swojej monopolistycznej pozycji na półmiliardowym rynku sprzedaży życia wiecznego. Angażując się w ataki na Halloween pod płaszczem troski o dziedzictwo narodowe, posłowie PiS chronią więc kanały przepływu olbrzymiej gotówki do sakiewek katolickich kapłanów.

Morał

Uporządkowanie w sferze wartości religijnych, do którego nawołuje portal Katolik.pl, w istocie sprowadza się do regularnych wpłat pieniędzy na parafialne konta bankowe lub do portfeli kapłanów. Troska polityków PiS o ten porządek, wyraża się w dyskryminowaniu jakiejkolwiek aktywności kulturowej obywateli, która naznacza zjawisko śmierci niesakralnymi treściami. Być może, kiedy Chrystus zostanie mianowany królem i panem narodu polskiego, Halloween zostanie zakazany w imię walki z Szatanem.

źródło: kkbids.episkopat.pl, marcinteodorczyk.natemat.pl, se.pl, katolik.pl, newsweek.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści wymaga pisemnej zgody Blasting Sagl. #kościół