2

Kultura austro-niemiecka, bizantyjsko-prawosławna, franko-łacińska, chińsko-japońska, persko-indyjska i anglo-amerykańska ukształtowały bieg dziejów świata, rozwijającego się dynamicznie od XV wieku. Islamizacja, którą zachwala papież i opór wobec której starają się zdusić słudzy politpoprawności, jest możliwa wskutek podważenia i obalenia niektórych z nich. Agresywny nurt w islamie wypełnia próżnię powstałą w wyniku głupiego niszczycielstwa.

Co się stało z niegdyś walecznym narodem niemieckim?

Odebrano mu jego misję cywilizacyjną, a pół wieku później cała Europa rzuciła ze złością o ziemię tzw. brzemię białego człowieka.

Miarą osiągnięć niemieckich w tej dziedzinie jest fakt, że askarysi – czarni, muzułmańscy żołnierze cesarza Wilhelma, służyli jemu i Wszechmogącemu. Zamiast pogrążać się w jałowym islamizmie. Na wieść o zgonie swego wiekowego wodza – generała Paula von Lettow-Vorbeck, podkreślali: „My niemieccy żołnierze boimy się Boga i żadnej siły tego świata.”

Niemieccy artyści i lekarze na czele świata

Niemiecki oręż wyszczerbił się i ugiął. W dziedzinie sztuki muzycznej naród niemiecki odnosił olbrzymie zwycięstwa. Niezwykle uzdolnieni muzycznie, odznaczający się też innymi zaletami swego charakteru narodowego Kozacy śpiewają Wiecziernyj dzwon, a tu nagle...

Było to zachwycające echo tego, co pełną piersią wyśpiewali tenorzy wagnerowscy i co podbiło serca również wielu Polaków, od Stanisława Wyspiańskiego począwszy:

To w Niemczech dokonano większości odkryć, które sprawiły, że ludzie przestali umierać na setki różnych banalnych chorób.

Top Videos of the Day

Nie w USA, ale w Rzeszy Wilhelmińskiej pojawił się pierwszy na świecie antybiotyk – ratujący życie Salvarsan:

Ruiny wielkiej cywilizacji – jakby Rzym upadł po raz drugi

Berlin 1910-14:

31 lat później. W pierwszych kadrach pojawia się kilkakrotnie Zamek Berliński, który niebawem wyburzono, by nie przypominał o dawnej wielkości.

Rozpad niemieckiej kultury

Jednak tak naprawdę wysoka kultura niemiecka przeżyła drugą wojnę światową. O jej zachowanie toczyła się walka konserwatywnie nastawionych ojców rodzin, którzy starali się odgrodzić dzieci od wpływów coraz bardziej prostackiej kultury masowej made in USA. Jednocześnie jednak trwała bezustanna akcja środowisk burzycieli tradycji, wraz z naciskami rzeczywistych ośrodków władzy Anglosasów. Podważenie autorytetu starszego pokolenia poprzez utożsamienie jego doświadczeń życiowych z hitleryzmem, a bycia człowiekiem porządnym i odpowiedzialnym ze śmiertelnie nudnym sztywniactwem... To była pierwsza udana akcja pokolenia 1968 w RFN. Spójrzcie na pierwsze sceny tego filmu, utrzymanego na pozór w konwencji swojskiej sielanki.

Nie trzeba znać tego języka by dostrzec jak propaguje się tam zupełny brak szacunku dla starszych:

W NRD już wkrótce rodzice i wychowawcy skarżyli się, że tam, gdzie można odbierać zachodnioniemiecką telewizję, młodzież staje się trudna do wytrzymania. W Niemczech państwo komunistyczne nie kładło ludziom do głów, że cała ich historia jest do wyrzucenia, że Luter i Wagner pomagali Hitlerowi itp. bzdur. Stąd też większa odporność mieszkańców byłej NRD na zalew lewactwa w przedszkolach, szkołach, kulturze i polityce po roku 1990.

Sasi i Słowianie wkrótce znów razem?

O wyniszczeniu we współczesnych Niemczech patriotyzmu, społeczeństwa obywatelskiego i wygnaniu zdrowego rozsądku z polityki opowiada Tatjana Festerling. Ta mądra i odważna kobieta podkreśla, że upadek wyższych wartości i utrata zbiorowego instynktu samozachowawczego dotknęły w niewiele mniejszym stopniu również inne kraje zachodnioeuropejskie. Trudno nie uznać argumentu, że w obliczu takiej katastrofy Sasi będą może musieli pomyśleć o przywróceniu swojej własnej, odrębnej państwowości.