Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona w listopadzie 1959 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zawiera następujący zapis: “każde dziecko, z powodu swej niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej, zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu”.

Spór od wieków idzie o to - kiedy płód staje się dzieckiem? Wszystkim znana jest zasada, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść strony słabszej w danym sporze. Ten sposób postępowania powszechnie uznawany jest za sprawiedliwy, zatem uznać należy, że człowiek powstaje w momencie poczęcia.

Prawo a obowiązek

Jeżeli komuś przysługują jakiekolwiek prawa, to na pewno możliwe jest wskazanie strony (człowieka, instytucji, organizacji itp.), dla której to właśnie prawo rodzi niepodlegający dyskusji obowiązek.

Jako przykład niech posłuży Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 32 ust.1 stanowi, że “Wszyscy są równi wobec prawa”, a zgodnie z art. 38 “Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Ochrona życia jest więc prawem zapłodnionej, ludzkiej komórki jajowej, a państwo polskie ma obowiązek to życie chronić. Wiele zapłodnionych jajeczek jest samoistnie wydalanych przez organizm kobiety, każda kobieta w ciągu swojego życia wielokrotnie roni wczesną ciążę nic o tym nie wiedząc. Sytuacje te stanowią naturalne akty śmierci, dokładnie takie same jak śmierć człowieka w dowolnym wieku z powodu choroby lub ciężkich uszkodzeń, uniemożliwiających dalsze życie.

Aborcja a eutanazja

Jesteśmy skłonni przyznawać osobom straszliwie cierpiącym prawo do godnego zakończenia swojego przepełnionego cierpieniem życia.

Top Videos of the Day

Zgadzamy się, że decyzja w tej sprawie należy do osoby cierpiącej. Ma ona samodzielnie wyrazić życzenie zakończenia cierpienia. W przypadku dopuszczalności eutanazji, prawo osoby chorej do zakończenia życia oznacza, że pewne wybrane lub upoważnione osoby mają obowiązek zapewnić owe "godne warunki" śmierci. W przeciwnym przypadku, na wszystkich służbach oraz na krewnych i znajomych ciąży bezwzględny obowiązek podtrzymywania i ochraniania życia ciężko chorego człowieka.

Człowiek w życiu płodowym nie ma żadnej możliwości wyrażenia swojej woli. Dlatego rodzice i całe otoczenie nadal mają obowiązek ochrony życia poczętego człowieka. W przypadku stwierdzenia nawet ciężkich wad wrodzonych, uszkodzeń lub chorób - istnieje bezdyskusyjny obowiązek ratowania tego rozwijającego się w łonie matki życia.

Edukacja a życie

Człowiek przez wiele lat podlega procesowi zwanemu edukacją. Przez ten proces przechodzi się, przekraczając kilka progów edukacyjnych, które zostały nazwane - np. edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna itd.

- ale to wciąż edukacja.

Czas zwrócić baczną uwagę na określenie, iż niezależnie od miejsca, w którym człowiek się znajduje - w łonie matki czy już na zewnątrz jej ciała - wszędzie tam ten człowiek żyje. Życie płodowe nie zostało ani w Polsce, ani nigdzie indziej na świecie nazwane “wegetacją płodową”, “stanem płodowym” czy zgoła “pasożytnictwem płodowym”. Rozróżnianie między życiem płodowym a życiem po narodzinach zaznacza jedynie miejsce toczenia się ludzkiego życia. I to po raz trzeci wskazuje na obowiązek pełnej ochrony życia człowieka od jego poczęcia.

Mój brzuch, cudze życie

Organizm matki składa się ze skończonego garnituru tkanek, organów, komórek, genów i DNA. To prawda, że matka ma swój brzuch, a nawet swoją własną macicę. Jednak życie, które w tej macicy się rozpoczęło nie jest życiem matki. Jest życiem odrębnej jednostki ludzkiej. Życiem, które obydwoje rodzice mają obowiązek chronić od poczęcia, a wszyscy pozostali mają obowiązek im w tej ochronie dopomóc. Bo rodzicami jesteśmy od aktu poczęcia.

Źródła: stopaborcji.pl, brpd.gov.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #rodzicielstwo #dzieci