Liga Muzułmańska w Polsce jako związek wyznaniowy działa od 2001 roku. Zrzesza muzułmanów sunnickich. W większości są to osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz osoby mające pozwolenie na pobyt stały lub czasowy. Przytłaczająca większość z nich to imigranci z krajów arabskich, coraz częściej dołączają do nich polscy konwertyci.

Każdy muzułmanin jest fundamentalistą

Taką opinię wygłosił warszawski przywódca duchowny muzułmanów Imam Nezar Charif. Twierdzi on też, że bez fundamentów nie może istnieć ani dom ani religia i właśnie dlatego islamscy fundamentaliści są wspaniali. Pragnie również prawa szariatu w Polsce.

Po atakach w Belgii nastroje społeczne w wielu europejskich krajach radykalizują się.

Większość Polaków oczekiwała deklaracji ze strony rządu, że Polska nie przyjmie żadnych tzw. uchodźców. Ten głos jednak jest wciąż nie jest tak bardzo donośny, jak chcieliby Polacy. Organizacje wspierające imigracje muzułmańska do Polski w Europie słyszane są o wiele lepiej. Wielu dziennikarzy zajmujących się problematyką masowej imigracji zwraca także uwagę, że Liga Muzułmańska działająca w Polsce jest w bliskim kontakcie z Bractwem Muzułmańskim. Prowadzą oni szeroko zakrojoną propagandę swoich wartości oraz są bardzo skuteczni w pozyskiwaniu nowych członków. Nie są tajemnicą ich serdeczne stosunki z terrorystami.

Islamizacja Polski

Budowanie meczetów, ośrodków kultury islamskiej, wydawanie periodyków - takich jak na przykład "Al-Umma", który jest opracowywany z myślą o nowych członkach - to nic innego, jak islamizowanie za pomocą dostępnych, pokojowych metod.

Top Videos of the Day

W Polsce odbywa się to niemal bez żadnych przeszkód. Można więc powiedzieć, że Polska jest na początku drugiej fazy islamizacji, jednak wraz z wzrostem liczby muzułmanów działania związane z islamizowaniem naszego kraju z pewnością przyspieszą! Poznaliśmy to na przykładzie Niemiec, Szwecji czy Anglii, gdzie obywatele w zasadzie nie mają już możliwości się bronić. Po prostu, po przekroczeniu punktu krytycznego, a takim jest połowa drugiej fazy islamizacji, demokracja obraca się przeciwko rdzennym mieszkańcom.

Polska nie obroni się sama

Żaden kraj nie jest w stanie obronić się skutecznie sam. Nawet jeśli zakładając najbardziej pozytywny scenariusz, że Polska nie przyjmie muzułmanów jako "swoich" uchodźców, to pozostając w otoczeniu europejskimi kalifatami będzie wciąż narażona na ekstremizm. Patrząc realnie można stwierdzić, że ziarno islamu w naszym kraju zostało zasiane dawno temu i już wydaje plon. Ile czasu nam pozostało by nie zgiąć kolan w geście pokory?

Źródło: natemat.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Islam #imigracja #kryzys uchodźczy