2

Złamany brutalnym traktowaniem w więzieniu, schorowany starzec kona wśród płaczu najbliższej rodziny. Młodzi ludzie, którzy głosili przez internet rzeczy niewygodne dla rządu, uciekają przed policją, by nie podzielić jego losu. Po ich kolegach, którzy nie zdołali, ani widu ani słychu. Aresztowano ich na rozkaz wszechwładnego ministra. Mnóstwo ludzi jest wstrząśniętych losem Horsta Mahlera oraz sposobem, w jaki położono kres działalności portalu Altermedia Deutschland. Cenzura w Niemczech posuwa się coraz dalej.

 

Prokurator żądał łącznie 20 lat więzienia dla dobiegającego już osiemdziesiątki adwokata i myśliciela skrajnej prawicy.

Odsiedział 9. Mahler pogorszył swoją sytuację pisząc w więzieniu dzieło polityczno-filozoficzne, oparte m. in. na analizie wypowiedzi pochodzącego z Izraela muzyka i filozofa Gilada Atzmona. Słuchając Atzmona można się rozpłakać. Głosi rzeczy prawdziwe aż do bólu. Jego rozważania są oparte na łatwo sprawdzalnych faktach.  

 

Nie da się jednak ukryć, że korzystanie z dorobku tego zbuntowanego przeciw własnej ojczyźnie rodaka premiera Netanyahu w celu wybielania nazizmu sprawia, że trudno mocno współczuć ofiarom bezwzględnej cenzury represyjnej.

Męczeństwo neonazistów

Ktoś, kto stara się wybielać Hitlera i tworzyć na siłę jakiś korzystny bilans Trzeciej Rzeszy jest głupcem. Nawet z punktu widzenia tylko i wyłącznie niemieckich interesów narodowych polityka „kanclerza i wodza” nie zasługuje na pozytywną ocenę.

Top Videos of the Day

Tylko, że wtrącanie za kraty neonazistowskich błaznów jest znacznie gorzej niż głupie. Robi się z nich w ten sposób męczenników i przydaje im wiarygodności. Zaś to jest ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna z punktu widzenia dalszego trwania demokracji.

Totalitarna demokracja

Oczywiście to ostatnie zdanie dotyczy sytuacji, w którym osoby sprawujące władzę wykonują wolę ludu. W takim wypadku rzeczą oczywistą jest przyjęcie założenia, że lud ma prawo poznawać również błędne poglądy. Walka z takimi poglądami odbywa się wówczas na płaszczyźnie: a) jawnych dyskusji filozoficzno-politycznych, b) poprzez zadbanie o interesy zwykłych ludzi tak, by nie mieli ochoty brać poważnie skrajnych teorii.

 

Jest niestety rzeczą aż nadto oczywistą, że ma miejsce sytuacja odwrotna od przedstawionej w poprzednim akapicie. Dlaczego tak się dzieje? Co do mnie, nie doszukuję się w tym światowego spisku iluminatów itp., dążących do narzucenia nowego porządku światowego. New World Order, znany na ogół w skrócie jako NWO...

Przy bliższym przyjrzeniu się związana z tym teoria spiskowa nie wytrzymuje krytyki. Znacznie bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza totalitarnej demokracji.

 

Hannah Arendt i Jakub Talmon, którzy sformułowali tę hipotezę, byli badaczami nauk społecznych: socjologii i historii. Posługiwali się metodami naukowymi tzn. dokonywali analiz procesów społeczno-politycznych w oparciu o obiektywną metodologię i szeroką bazę źródłową. Ujmując to, co opisali w ogromnym skrócie... W wyniku rosnącej automatyzacji i coraz szybszej poprawy organizacji pracy we wszystkich dziedzinach następują również określone procesy społeczne i polityczne. Ich podstawową cechą jest skupienie tak środków produkcji jak wpływania na opinię publiczną w coraz bardziej nielicznych rękach. Zarazem kierowanie instytucjami, z państwami na czele, wymaga szybkiego i fachowego podejmowania wszystkich istotnych decyzji. Przy zastosowaniu procedur demokratycznych jest to niewykonalne. Państwo chcąc nie chcąc zamienia się w machinę kierowaną po dyktatorsku przez technokratów. Powszechne głosowanie ma coraz mniejszy wpływ na cokolwiek.

Jak się ratować?

Ta ponura wizja ukazuje jednak wyjście z sytuacji. Musimy, jeśli ma kiedyś nastać lepsze jutro, nie dawać się już dłużej napuszczać jedni na drugich. Ideologie totalitarne nas nie wybawią. Islamizmowi, technokratyzacji gospodarki i społeczeństwa, chemizacji żywności, wymianie ludności itd. trzeba przeciwdziałać w imię rozumu, prawa naturalnego i osobistej wolności każdego człowieka. #Wielka polityka oporu. #Niemcy #Demokracja