Brytyjski naukowiec z pochodzenia Palestyńczyk Haitham al-Haddad w jednym z wywiadów jasno mówi, jaki długofalowy cel mają islamiści. Dopuszczają koegzystencję z innymi kulturami do czasu, kiedy #Islam będzie tak silny, że zacznie rządzić światem. Imigranci mają zmienić oblicze Europy.

Islamska strategia w Europie

Haitham al-Haddad naukowiec i prezenter, członek Islamskiej Rady Szariatu, który zasłyną z wypowiedzi na temat Żydów, którzy według niego są wrogami Boga oraz potomkami świń i małp, w jednym z wywiadów dość jasno opisuje strategie przejmowania Europy przez islam. Taktyka jest prosta, dopuszczenie wielokulturowości do momentu, kiedy ilość wyznawców Allaha będzie wystarczająco dużo do przejścia władzy w poszczególnych państwach.

Przejmowania kawałek po kawałku różnych dziedzin życia. Imigranci w Europie już są specjalnie traktowani. Ich przestępstwa popełniane na tle seksualnym są tłumaczone nieznajomością norm kulturowych na starym kontynencie. Według Haitham al-Haddad demokracja nie jest lepsza dla społeczeństwa muzułmańskiego. Islam jest najlepszy dla wszystkich ludzi, nawet dla ludzi Zachodu. Nie ukrywa, że władza islamu jest ostatecznym celem wszystkich islamistów na świecie. Mimo zapewnień, że są religią pokoju, wcale nie mają zamiaru szanować norm, jakie niesie za sobą chrześcijaństwo.W Europie trwa wojna religijna, pomiędzy chrześcijaństwem i islamem. Na szali stoi nie tylko wiara, ale też cały system norm społecznych. Wolność wyznania, sumienia, poglądów politycznych czy nawet stroju. Imigranci, którzy zalewają nasz kontynent, przynoszą ze sobą zasady, które dla kultury łacińskiej są nie do zaakceptowania.

Top Videos of the Day

Świat, który znany może zniknąć w przeciągu 50 lat, jeśli nadal bezrefleksyjnie będziemy wierzyć w możliwość integracji muzułman z Europą. Czy jesteśmy w stanie zwyciężyć w tej wojnie? Tak, jeśli przestaniemy przestrzegać fundamentu naszej kultury, wolności wyznania. Tylko drastyczne podejście do islamistów i zmuszenie ich do rygorystycznego przestrzegania norm panujących w Europie może pozwolić na zachowanie naszej wolności. Poprawność polityczna nie jest wskazana w kontaktach z islamem

Cały wywiad z szejkiem

.źródło: youtube.pl #Unia Europejska #imigracja