Tak było pięknie w polskim parlamencie, kiedy obie izby Sejmu i Senatu zgromadziły się 11 czerwca 1999 roku wokół postaci obecnie Św. Jana Pawła II, by wysłuchać Jego stosownego wystąpienia. Mówił wtedy, iż "wykonywanie władzy publicznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu" (Jan Paweł II, 'Dzieła zebrane. Homilie i Przemówienia z pielgrzymek - Europa. Część 1 Polska', t. 9,  Kraków 2008, s. 814). Z perspektywy czasu można stwierdzić, że dzisiejsza scena polityczna w Polsce mocno odbiegła od sensu służby publicznej

Etyka i jej znaczenie

Etyka jest nauką, zaliczaną do filozofii praktycznej.

Dotyczy ona moralnego postępowania człowieka. U jej podstaw leży prosta zasada: czyń dobro, zła unikaj. Wokół tej zasady powstają rozumowe normy i zasady postępowania. Etyka ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia, tak indywidualnego, jak i społecznego. W ramach jej zastosowania w życiu społecznym, wyróżnia się chociażby takie, jak: etyka w biznesie, etyka dziennikarska, etyka nauczyciela, itd. Na szczególną jednak uwagę zasługuje etyka w życiu publicznym, a konkretnie w polityce. Wprawdzie etyka w swoich podstawach jest ogólna dla różnych dziedzin życia i aktywności człowieka, jednakże zawsze jest uzależniona od tego, iż w konkretnych okolicznościach i zachowaniach to właśnie "każdy człowiek musi sam osobiście zdobyć się na aktualne uzasadnienie dobra względnie zła moralnego swych działań.

Top Videos of the Day

Jest to funkcją jego sumienia" (Kard. K. Wojtyła, 'Elementarz etyczny', Wrocław 2000, s. 14). Tak więc, wszystko w postępowaniu człowieka zależy od jego dobrej woli, refleksji i spojrzenia na dobro wspólne.

Łamanie zasad etycznych w polityce

W życiu politycznym spotykamy wiele przykładów łamania zasad etycznych. Wspomnieć można chociażby takie, jak: upór przy swoim, brak refleksji, niezdrowe współzawodnictwo, szukanie własnej i egoistycznej satysfakcji, upokarzanie innych, wytykanie błędów, itp. Niekiedy wskazuje się, słusznie bądź nie, na zagrożenia ze strony ustawodawców w postaci wprowadzania nowych zasad. Uwagi te są tylko prawdopodobne i hipotetyczne. Wobec tego nie posiadają wartości aksjologicznej. Rywalizacja międzypartyjna ujawnia się często w odniesieniu jednej partii do drugiej, wszechstronnej analizy i analogii. To jednak nie wyczerpuje przypadków łamania zasad etycznych w polityce, jest ich o wiele więcej i są powszechnie znane ze środków społecznego przekazu.

Możliwość stosowania zasad etyki w polityce

Powrót do stosowania zasad etycznych w polityce w ich pełnym wymiarze jest uzależniony od każdego polityka indywidualnie, jak również od całego ugrupowania politycznego.

Rywalizacja nie może być podsycana, a tak niestety dzieje się na scenie politycznej. Rywalizacja tak, ale w oparciu o zdrowe zasady, a nie - budowana na kłamstwach, oszczerstwach i obłudzie. Należy podkreślić, że polska polityka emanuje zbyt wielką zawiścią w rywalizacji - co niestety odbija się negatywnie na społeczeństwie, które uważa się za podzielone. Optymizm podpowiada, że być może w przyszłości zostanie dostrzeżona potrzeba stosowania zasad etycznych w polityce. Z tą też nadzieją trzeba patrzeć w przyszłość. Dziś, obowiązują one przynajmniej teoretycznie, ale na pewno nie w sposób wystarczający.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.