Nie pozwólmy, aby zamknięto nam usta – bądźmy razem! #manifestacja poparcia dla dziennikarzy mediów jeszcze publicznych, w obronie słowa, zaplanowana została na 9 stycznia 2016 - jak poinformowali na oficjalnym profilu na Facebooku członkowie grupy Komitetu Obrony Demokracji.

Miejsca pokojowych manifestacji KOD potwierdzone

Grupa Komitetu Obrony Demokracji (KOD), sprzeciwiająca się jawnemu lekceważeniu zasad demokratycznego państwa prawa, wyznaczyła na 9 stycznia 2016 pokojowe demonstracje w obronie wolności słowa. Ponad 17 miast potwierdziło przyłączenie się do protestu w poparciu dla głoszonych przez KOD haseł. Oprócz polskich miast, poparcie swoje dla idei KOD deklaruje Praga.

Liczba sympatyków KOD na oficjalnym profilu na Facebooku liczy już ponad 110 tys. osób. W programie demonstracji przewidziano protest przeciwko nowelizacji ustawy medialnej. „To czarny dzień w historii polskich mediów ostatniego dwudziestopięciolecia, to przekazanie ich bezpośrednio pod kontrolę polityczną” - stwierdza Krzysztof Luft, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy medialnej, skraca kadencje obecnych władz Telewizji Polskiej, PAP i Polskiego Radia, a dokument wszedł w życie z chwilą jego publikacji. Ustawa przewiduje wiele zmian, które dotyczą głównie wyboru zarządu i rady nadzorczej telewizji państwowej, gdzie mandaty dotychczasowego zarządu wygasły w dniu wejścia ustawy w życie. Nowy zarząd i radę nadzorczą będzie wskazywał minister skarbu, a nie jak poprzednio rada nadzorcza radia i telewizji w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Top Videos of the Day

Ustawa przewiduje ponadto likwidację kadencyjności członków zarządu, a minister będzie mógł ich w każdej chwili odwołać.

12 stycznia 2016 demonstracja w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego

Druga manifestacja Komitetu Obrony Demokracji - w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, została zaplanowana na 12 stycznia 2016 pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, którego niezależność jest główną myślą przewodnią manifestacji. KOD w opublikowanym na Facebooku regulaminie grupy oświadcza, że grupa działa poprzez wyrażanie swojego sprzeciwu wobec łamania Konstytucji RP i działań niedemokratycznych, a także przez edukację w zakresie praw człowieka i obywatela, udzielanie poparcia osobom broniącym demokracji i obronę osób z powyższego powodu prześladowanych.

Takie planowane działania grupy Komitetu Obrony Demokracji mają przede wszystkim na celu powstrzymanie łamania praw i wolności oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem.

Źródła: Newsweek Polska, Facebook

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#społeczeństwo