Na przełomie kilku tygodni, obserwując wielką, narastającą i szturmującą bramy Europy falę imigrantów, postanowiłem nagrać filmy będące podsumowaniem wypowiedzi konserwatywnych polskich i zagranicznych polityków. Filmy te są efektem długiej lektury felietonów, wielu godzin obejrzanych filmów na temat imigrantów jak również książek dotyczących islamu i obecnej wojny kulturowej pomiędzy światem Zachodu a światem Islamu.

Polska a imigranci #1 Kolonizacja i dekolonizacja

Film "Kolonizacja i dekolonizacja" dotyczy odpowiedzialności za kolonializm, odpowiedzialności za wyzysk i śmierć milionów ludzi w Afryce oraz w Azji. Odpowiedzialności krajów Europy Zachodniej; Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec a nawet Belgii.

Polacy nie brali w tym udziału, nie czerpali profitów z fizycznego i gospodarczego wyzysku krajów "trzeciego świata".

Polska a imigranci #2 Destabilizacja krajów arabskich

Co zapoczątkowało falę imigracji do Europy? Wojny na terenie Bliskiego Wschodu i podsycanie mieszkańców państw arabskich do buntu przeciwko władzy. Wojna w Afganistanie, wojna w Iraku, wojna domowa w Syrii czy wreszcie arabska wiosna ludów to konflikty, w które w dużej mierze zaangażowane były Stany Zjednoczone oraz Francja i Wielka Brytania. To oni pośrednio odpowiadają za śmierć tysięcy muzułmanów, żołnierzy NATO oraz za falę uchodźców wojennych, ale także o wiele większą falę imigrantów ekonomicznych. Polska nie może brać na siebie odpowiedzialności za te wydarzenia.

Polska a imigranci #3 Jak imigranci docierają do Europy?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy jeden przyjęty w Europie imigrant z Afryki i Azji, z biednych państw, spowoduje, że kolejne zastępy osób będą chciały dostać się do Europy.

Top Videos of the Day

A jak imigranci dostają się do Europy? Na ich przerzucie do Europy zarabiają międzynarodowe mafie, bardzo często finansujące działania Państwa Islamskiego. Tysiące kobiet i dzieci, niewinnych istot ginie w morzu z winy bezdusznych przemytników, którzy np. wywracają łodzie pełne imigrantów u wybrzeży państw europejskich.

Polska a imigranci #4 Różnice kulturowe i niebezpieczeństwo

Najważniejsze argumenty przeciwko przyjmowaniu imigrantów to kwestie bezpieczeństwa i znaczących różnic kulturowych. We wszystkich państwach, które przyjęły, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat duże ilości ludności muzułmańskiej zanotowano gwałtowny wzrost przestępczości wszelkiego typu: rozbojów, włamań, kradzieży, pobić oraz gwałtów. Niedawny przypadek napaści na tle seksualnym na 13 letnią dziewczynkę na Sycylii jest doskonałym przykładem tego, jak przybysze traktują kobiety oraz małe dziewczynki. Są dla nich jedynie obiektem seksualnym, a gwałty na chrześcijankach czymś, co w ich ojczyznach jest miłe Allahowi.

Kultura chrześcijańska oraz ateistyczna, a także lewicowa kultura, wyrosłe na zgliszczach cywilizacji chrześcijańskiej stoją całkowitej sprzeczności z kulturą arabską a ich zderzenie może spowodować jedynie wielkie "boom".

Polska a imigranci #5 Europejska Solidarność

Jednym z największych absurdów dotyczących debat nad przyjmowaniem imigrantów w Polsce jest używanie argumentów o "europejskiej solidarności", wedle których Polska powinna godzić się na dyktat państw zachodnich, ponieważ kiedyś również otrzymała pomoc. Na filmie wyjaśniam, że państwa europejskie "solidarność" z Polską widzą jedynie wtedy kiedy narzucają nam określone wzorce zachowań, nie widzą jej wtedy kiedy sprzedają Polskę pod strefę wpływów rosyjskich a dawniej radzieckich. Nie widzą nic złego w budowie Nord Stream czy braku wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. 

Polska a imigranci #6 Kwestie Ekonomiczne

Czy Polskę stać na przyjmowanie islamskich imigrantów? Polacy zarabiają mniej od Turków a mamy wydawać pieniądze na obcych kulturowo imigrantów z krajów, którzy m.in. z Turcji uciekają? Polska ma olbrzymi dług publiczny, którego nie spłaci wiele przyszłych pokoleń, mamy niepewny system emerytalny a minimalna płaca w Polsce nie wystarcza na godne życie. "Opcja zero" to jedyna opcja w kwestii imigrantów.