Czego się spodziewamy po uciekinierach? Przybywszy do kraju o całkowicie odmiennej kulturze, powinni jakoś starać się wtopić w tło i nie rzucać się za bardzo w oczy i uszy Europejczyków. W końcu imigranci są na naszej łasce i niełasce, na naszym utrzymaniu? Wrzaski, agresja i przestępstwa oraz jawnie okazywana pogarda dla pomagających im państw, dla normalnie myślącego człowieka oznaczają koniec pomocy. A muzułmanie nadal biorą.

Branie okupu od niewiernych

Islamskie prawo pomimo potępienia wszystkich niewiernych, dostrzega iż natychmiastowa likwidacja zjawiska niewierności nie jest możliwa. A skoro tak, to chrześcijanie i żydzi otrzymali możliwość szczątkowego zachowania swojej wiary, pod warunkiem regularnego opłacania tak zwanej dżizji.

Przyjęło się mówić, że dżizja jest formą opodatkowania, jednak jest to jeden z wielu chytrych wybiegów islamu, powodujący lepsze postrzeganie dżizji przez niewiernych niż w przypadku nazwania rzeczy po imieniu - chrześcijanie i żydzi płacą muzułmanom okup za życie. Islamiści biorą więc okup zwany podatkiem dżizja.

Branie w niewolę

Najczęściej słyszymy o niewolnicach seksualnych, branych spośród chrześcijanek, żydówek i muzułmanek z nieuznawanych przez radykalistów odłamów islamu. Można je dowolnie gwałcić, bić, sprzedawać na targu niewolnic lub przekazywać innym za darmo. Trzeba jeszcze wspomnieć o innej formie niewolnictwa, dopuszczanego przez Islam - to niewolnictwo wojenne, związane z działaniami zbrojnymi przeciwko niewiernym (muzułmanin nie może uczynić niewolnika z drugiego muzułmanina).

Top Videos of the Day

Brani w niewolę nie są traktowani jak jeńcy, lecz stają się niewolnikami. Oczywiście tylko ci, którym dane było przeżyć. Zatem islamiści biorą niewolników.

Wszyscy, którzy przetrwali i uratowali się z islamskiej niewoli, zgodnie przyznają, że muzułmanie oprócz niewolników i niewolnic, nałogowo biorą narkotyki.

Branie żon

Porządny muzułmanin bierze sobie żonę. Ma prawo wziąć niejedną, co bezpośrednio zależy od jego własnego wyobrażenia o swoim statusie ekonomicznym. Muzułmanin musi zapewnić wszystkim żonom odpowiedni i jednakowy poziom życia. Rozpasani seksualnie, nakręceni narkotykami muzułmanie nie dosyć, że mają prawo do oficjalnego poślubiania małych dziewczynek, które następnie tresują na spolegliwe żony. Oni korzystają jeszcze z prawa poślubienia kobiety na kilka minut, kilka godzin lub na kilka lat. Chroni to muzułmanina przed popełnieniem grzechu cudzołóstwa, surowo zakazanego i bardzo surowo karanego.

Branie wsparcia i pomocy

Przybywszy do Europy, muzułmanie biorą zasiłki. Niektórzy przez całe życie.

Gdzie nie uznano kilku żon, tam muzułmanin rejestruje swoje rzekome kuzynki z dziećmi i jedną legalną żonę. Muzułmanie biorą od nas wszelkie wsparcie, z czasem to wsparcie wymuszając jako słusznie im należne. Dostają mieszkania i pełne wyposażenie oraz wszystko, co potrzebne do życia na poziomie nie gorszym od ciężko pracującego Europejczyka. Pieniądze też. W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że muzułmanie uważają otrzymywaną pomoc za formę dżizji.

Branie wszystkiego

Na naszych oczach muzułmanie odgrywają wstępny etap podboju Europy, osiedlając się na europejskich ziemiach. Wprawdzie nie jest ich jeszcze na tyle wielu, aby stanowili realne zagrożenie, jednak nie wolno nam pomijać pojawiających się w całej Europie agresywnych incydentów. Skupiska islamistów rozrastają się, stanowiąc enklawy nietolerancji, zniszczenia i roszczeń wobec rdzennego społeczeństwa. Z drugiej strony, pojawiający się w mediach ważni przedstawiciele islamu bez ogródek zapowiadają nawracanie Europejczyków na jedynie słuszną drogę. Powinniśmy więc jak najszybciej zacząć zapobiegać dalszemu napływowi ludności muzułmańskiej, ponieważ po przekroczeniu pewnej cienkiej granicy liczebności, islamiści wezmą wszystko - nasze ziemie, nasze dobra, nasze domy i nasze życie. A wtedy na ziemi zapanuje islamski raj.

Źródła: onet.pl, polishexpress.co.uk, wolnemedia.net, euroislam.pl

Wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione