Opinie na temat dopuszczalności zapłodnienia pozaustrojowego wiążą się z orientacją polityczną i religijną, jednak z reguły metodę zapłodnienia in vitro popiera większość małżeństw dotkniętym problemem bezpłodności (71 %), a także par heteroseksualnych żyjących w stałych związkach. Zapłodnienie pozaustrojowe budzi natomiast zastrzeżenia wśród zwolenników PIS. Zwolennicy PSL w zdecydowany sposób popierają dostępność tej techniki dla niepłodnych małżeństw (77%). Pozostałe ugrupowania mają liberalne podejście do tej kwestii.

Gotowość do skorzystania z zapłodnienia pozaustrojowego  

Gotowość do skorzystania z zapłodnienia pozaustrojowego w przypadku niemożności posiadania własnego potomstwa deklaruje 65% badanych, w tym 42 % sposób zdecydowany. Mniej przychylne wypowiedzi pochodzą od badanych osób religijnych, u których dominują deklaracje, że w przypadku niepłodności nie skorzystaliby z zapłodnienia in vitro ( 67%).

Czy handel dziećmi znajdzie zapis w ustawie ?

Fundacja Pro - prawo do życia informuje, że kobieta wynajmująca własne łono celem urodzenia dziecka będzie miała prawo do przekazania praw rodzicielskich wskazanej osobie, np. homoseksualiście, który chciałby dziecko kupić po urodzeniu. Tego rodzaju sytuacje mają obecnie miejsce w Krajach Trzeciego Świata, w których homoseksualiści wynajmują surogatki. Po zatwierdzeniu ustawy do krajów tych dołączy Polska. Jak podaje portal Ordo Iuris, ekspertem w pracach nad ustawą jest współwłaściciel prywatnej kliniki zajmujący się sztucznym zapłodnieniem in vitro.

Kościół wobec ustawy 

Niemożność poczęcia dziecka jest dramatem małżonków.

Jednak zastosowanie in vitro prowadzi do zaniku aspektu miłości w poczęciu nowego życia. Prawo dziecka do bycia poczętym w akcie zjednoczenia w miłości małżonków zostaje zanegowane. Sztuczne zapłodnienie niesie za sobą poważne zagrożenie życia ludzkich embrionów i wielu przypadkach przyczynia się do ich uśmiercenia. Według informacji podanych przez portal TVN Meteo, przewodniczący Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki podkreślił;"Z woli Boga życie ma poczynać się w małżeństwie uświęconym Sakramentem. Niech małżonkowie nie lękają się przyjąć nowego życia. Niech w przekazywaniu życia kierują się rozumem oświeconym wiarą. Niech będą hojni w powołaniu do rodzicielstwa."