Na terytorium Unii Europejskiej przebywają już setki wyszkolonych przez ISIS terrorystów. Przedostali się oni do Europy wraz z falami uchodźców i nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a obecnie pozostają "uśpieni" i czekają jedynie na sygnał do kolejnych ataków i zamachów terrorystycznych. O wszystkim doskonale wiedzą służby europejskich państw. Problemem jest jednak wykrycie i wyłapanie wszystkich, wszak pośród grubo ponad miliona uchodźców, jacy przybyli do Europy tylko w ciągu ostatniego roku, bardzo łatwo było im się ukryć.

Nowe przepisy przeciwko terrorystom z ISIS

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się już w kwestii zaostrzenia polityki bezpieczeństwa i wspólnie z Komisją Parlamentu Europejskiego do spraw Swobód Obywatelskich poparły wniosek o zaostrzenie przepisów, dotyczących ograniczania i zwalczania terroryzmu.

Zgodnie z nowymi przepisami przestępstwem ma być już sam wyjazd do stref, w których działają organizacje terrorystyczne. To duży krok naprzód w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że wielu terrorystów urodziło się w rodzinach muzułmańskich, przybyłych uprzednio do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii czy Niemiec, a następnie wyjechali oni do Syrii i Iraku, aby walczyć w szeregach Państwa Islamskiego. To właśnie oni mają stać się pierwszym celem nowej polityki antyterrorystycznej w UE.

Nowo wprowadzane regulacje mają być reakcją na osoby, które z krajów Unii wyjeżdżają do stref walk i walczą w szeregach terrorystów, a następnie w charakterze uchodźców wojennych wracają do krajów Europy Zachodniej, gdzie planują zamachy. To właśnie tacy zagraniczni bojownicy odpowiedzialni byli m.in.

Top Videos of the Day

za zamachy z ubiegłego roku w Paryżu czy tegoroczne w Brukseli.

Przestępstwem ma być również pomaganie terrorystom i prowadzenie na ich rzecz szeroko pojmowanej logistyki. Karze podlegać będzie również gromadzenie środków finansowych, które przekazywane są terrorystom na zakup broni i wypłaty dla bojowników. Na mocy wprowadzanych przepisów wzmocnieniu ma też ulec pomoc dla ofiar ataków terrorystycznych, w tym pomoc psychologiczna i medyczna. Ułatwione ma zostać również dochodzenie stosownych odszkodowań.

Dlaczego tak późno?

Zastanawia fakt, dlaczego taka regulacja pojawia się dopiero teraz, kiedy zagrożenie kolejnymi atakami terrorystycznymi jest bardzo wysokie, a ISIS nie ukrywa, że w Europie posiada przynajmniej kilkudziesięciu wyszkolonych i gotowych do ataku terrorystów. Można było zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia, prowadząc rozsądną politykę imigracyjną i dużo skuteczniej weryfikując przybywających do Europy imigrantów. Teraz już za późno. Mleko się rozlało, jedyne, co pozostaje, to nie dopuścić do jeszcze większych szkód.

Stosowne przepisy mają jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnoty, co ma nastąpić z początkiem 2017 roku.

źródło: dziennik.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.