Paweł Lisicki z tygodnika „Do Rzeczy” zwrócił uwagę na radykalny zwrot w lewo, jaki następuje w Kościele katolickim, i który wspierany jest przez papieża. W opinii Lisickiego, jeżeli  #Papież Franciszek będzie działał z taką konsekwencją jak do tej pory, to również Kościół w Polsce czeka przewrót. Jego zdaniem, o ewolucji w kierunku lewicowym najlepiej świadczą trzy przełomowe wydarzenia, które miały miejsce w zeszłym tygodniu.

Radykalny zwrot Kościoła w lewo

Pierwszym było poparcie przez Episkopat Włoch marszu na rzecz powszechnej amnestii dla więźniów, organizowanego przez tamtejszą partię Włoscy Radykałowie. Lisicki  zwraca uwagę, że członkowie tego ugrupowania popierają aborcję bez ograniczeń oraz są zwolennikami praw homoseksualistów i innych mniejszości seksualnych.

Naczelny "Do rzeczy" przypomniał, że kiedy w styczniu br. kilkaset tysięcy katolików protestowało w Rzymie przeciw prawnemu zrównaniu związków homoseksualnych z małżeństwami, nie dostąpili oni nawet audiencji na placu św. Piotra.

Następnie Lisicki zwrócił uwagę na powołanie nowego generała jezuitów, którym został zakonnik do niedawna znany prawie wyłącznie z popierania marksizmu.

Trzecią okolicznością, która według naczelnego "Do rzeczy" świadczy o przechylaniu się Kościoła na lewo jest spotkanie papieża Franciszka z niemieckimi katolikami i luteranami, do którego doszło 13 października w Rzymie. Odsłonięto wówczas pomnik Lutra, zaś Ojciec Święty stwierdził, że przekonywanie przez katolików wyznawców innej wiary do katolicyzmu jest czymś głęboko niesłusznym, dużo istotniejsze jest za to przyjmowanie imigrantów.

Top Videos of the Day

Lisicki przywołał w tym kontekście pytanie zadane przez prof. Roberto de Mattei: „Do jakiego Kościoła należy papież Bergoglio?”.

'Również polski Kościół czeka przewrót'

W konkluzji, naczelny tygodnika "Do rzeczy" stwierdza, że zwrot Stolicy Apostolskiej w lewo w dłuższej perspektywie doprowadzi do znaczących przemian w Polsce. Lisicki uważa, że jeżeli papież Franciszek będzie rządził Kościołem wystarczająco długo, a przy tym działał będzie z taką konsekwencją jak dotychczas, to "również polski Kościół czeka przewrót". To zaś mogłoby w konsekwencji oznaczać, że Polska prawica straciłaby swego najważniejszego sojusznika.

źródło: pch24.pl

 Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #religia #kościół