38-letni imam Noor Walile dopuścił się w toalecie jednego z meczetów gwałtu na chłopcu. Początkowo, sprawa została zatuszowana przez radę starszych meczetu, która nie zawiadomiła policji i pozwoliła gwałcicielowi wyjechać za granicę. Chodziłby on nadal na wolności, gdyby nie wrócił go Wielkiej Brytanii.

Rada starszych meczetu pozwoliła, żeby pedofila ominęła kara

W 2010 r. Noor Walile pracował jako imam w  Rugby (Warwickshire), a do jego obowiązków należało m. in. nauczanie religii. Swoim obowiązkom Walile sprzeniewierzył się w najbardziej odrażający sposób – dokonał gwałtu na powierzonym jego opiece chłopcu. Do przestępstwa doszło w toalecie meczetu pomiędzy lekcjami, których Noor Walile tam udzielał. 

Gwałciciel - pedofil nie od razu został jednak ukarany.

Przerażone dziecko powiedziało o wszystkim swoim rodzicom. Rada starszych meczetu, do której trafiła sprawa gwałtu, zamiast bezzwłocznie zawiadomić o wszystkim policję,  nakazała imamowi wyjechać do Indii skąd pochodził i nie wracać. Dopiero, gdyby nie wykonał tego polecenia o sprawie zostałyby zawiadomione organy ścigania.

‘Diabeł kazał mi to zrobić’ – tłumaczył się gwałciciel

Sprawa sprzed kilku lat wyszła na jaw dopiero teraz, bo zgwałcony chłopiec przerwał milczenie i powiedział o tym, co go spotkało funkcjonariuszom. Imam - gwałciciel został namierzony w Leicester, okazało się bowiem, że wprawdzie wyjechał z kraju, ale wkrótce potajemnie powrócił do Wielkiej Brytanii.

Gdy Walile został oskarżony o #gwałt przed sądem w Warwick, rozpłakał się i powtarzał, że jest mu przykro. Obrońca, Antony Bell wskazywał, że imam przez wiele lat pełnił odpowiedzialne pozycje i nie miał na swoim koncie innych czynów tego typu, za jaki go sądzono.

Top Videos of the Day

Kiedy doszło do gwałtu Walile zastosował się wprawdzie do zaleceń rady starszych i wyjechał do Indii, ale wrócił do Wielkiej Brytanii, by być ze swoja rodziną i żoną, która ma brytyjskie obywatelstwo. Sam Walile, kiedy zarzucono mu gwałt, tłumaczył z kolei: 'Diabeł kazał mi to zrobić'.

Kara: 6 lat pozbawienia wolności i zakaz pracy z dziećmi

Mimo skandalicznego zachowania rady starszych meczetu sprawiedliwość w końcu dopadła gwałciciela. Sąd skazał imama na karę sześciu lat pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Sędzia Stephen Eyre, oprócz zakazu kontaktu z małoletnimi poniżej 16 roku życia, orzekł wobec Walile zakaz pracy z dziećmi. Dodatkowo, nazwisko gwałciciela będzie dożywotnio figurować w wykazie przestępców seksualnych.  

źródło: Daily Mail #pedofilia #Islam