W piątek 30 września parlament Bułgarii uchwalił całkowity zakaz noszenia burek, tradycyjnego stroju muzułmańskiego, okrywającego całe ciało. Kobieta, która pojawi się w miejscu publicznym ubrana w burkę, naraża się na dotkliwą karę pieniężną w wysokości od co najmniej 200 lewów (100 Euro) do nawet 2000 lewów (1000 Euro).

Dotkliwe kary finansowe za noszenie burek

Projekt ustawy w tej sprawie złożył Front Patriotyczny (PF), wchodzący w skład rządzącej krajem koalicji, w której najważniejszą rolę odgrywa ugrupowanie „Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii” (GERB). Jest to partia, kierowana przez urzędującego premiera Bułgarii Bojko Borysowa.

Przeciwny ustawie był natomiast Narodowy Ruch na rzecz Praw i Swobód (NDPS) - partia bułgarskich Turków. Podczas głosowania członkowie klubu poselskiego tego ugrupowania opuścili salę posiedzeń na znak protestu.

Nowe prawo zakazuje noszenia w miejscach publicznych „odzieży częściowo lub całkowicie zakrywającej twarz”. Powyższy zakaz nie odnosi się natomiast do meczetów, a także do mieszkań prywatnych. Za złamanie zakazu po raz pierwszy grozi grzywna w wysokości 200 lewów (100 Euro), jednak powtórne pojawienie się w burce w miejscu publicznym będzie kosztować już 1500 lewów, czyli 750 Euro. W przypadku, gdy łamiącym zakaz jest urzędnik państwowy, kara będzie jeszcze bardziej dotkliwa i wyniesie odpowiednio 500 lewów (250 Euro) i 2000 lewów (1000 Euro).

Wiele bułgarskich miast już wcześniej wprowadziło podobny zakaz

Ustawa bułgarskiego parlamentu wprowadziła zakaz noszenia burek na terenie całego kraju.

Top Videos of the Day

Warto jednak zauważyć, że takie obostrzenia już wcześniej obowiązywały w wielu miejscach w Bułgarii. Stosowne uchwały zostały podjęte przez rady miejskie wielu miast, a palma pierwszeństwa należy się tutaj władzom Pazardżiku (środkowa Bułgaria), które jako pierwsze wprowadziły u siebie zakaz noszenia tego stroju. Miało to związek z tym, że w dzielnicy zamieszkałej przez Romów zaczęły się pojawiać kobiety w burkach, które zbierały się, by protestować przed budynkiem miejscowego sądu w czasie, gdy trwały procesy imamów, oskarżonych o propagowanie radykalnego islamu.

źródło: wpolityce.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.