Pochodzący z Pakistanu 63-letni Shabir Ahmed to przywódca złożonego z Pakistańczyków gangu pedofilów, który polował na dziewczynki w brytyjskich miastach Rochdale i Bolton. Najmłodsza ofiara zboczeńców miała zaledwie 13 lat. W 2012 roku Ahmed został uznany winnym dopuszczenia się 30 gwałtów i skazany na 22 lata więzienia. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Wraz z momentem skazania pedofila zaczął się najbardziej kuriozalny etap całej sprawy, bowiem kat zaczął robić z sobie ofiarę. Przywódca pedofilskiej siatki twierdził, że padł 'ofiarą spisku'.

Mimo, że Shabir Ahmed zniszczył życie kilkudziesięciu dziewczynkom, które padły ofiarą jego pedofilskiej siatki, nie tylko nie wykazał żadnej skruchy, ale sam zaczął kreować się na ofiarę brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości.

Pakistańczyk utrzymywał, że padł ofiarą „spisku”, mającego na celu uczynienie z muzułmanów „kozłów ofiarnych”. Zaczął też powoływać się na przepisy dotyczące praw człowieka. To ostatnie było bardzo sprytnym posunięciem, które uniemożliwiło brytyjskim władzom deportowanie pedofila.

Pakistański gwałciciel zaskarżył wyrok do ETPC

Ahmed zaskarżył wyrok brytyjskiego sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu, twierdząc, że skazująca go ława przysięgłych była w całości złożona z białych ławników, którzy rzekomo byli wobec niego „uprzedzeni”. Według niego stanowiło to naruszenie artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego sprawiedliwy proces. Pakistańczyk utrzymywał ponadto, że policja dobrała dowody w jego sprawie tendencyjnie – tak, by odpowiadały „anty-muzułmańskim uprzedzeniom”, co w jego opinii stanowiło naruszenie artykułu 3 Konwencji, zakazującego nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Top Videos of the Day

Sędziowie nie dali się nabrać na twierdzenia pedofila

W wydanym niedawno orzeczeniu sędziowie ze Strasburga jednomyślnie odrzucili skargę Shabira Ahmeda, uznając ją za oczywiście bezzasadną. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że nie było żadnych dowodów na to, aby członkowie ławy przysięgłych zachowywali się stronniczo. W szczególności brak było dowodów, że którykolwiek z nich przekazywał poufne informacje na temat narad ławy przysięgłych członkom organizacji „skrajnie prawicowych”, co zarzucał przysięgłym Ahmed.

źródło: dailymail.co.uk

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.