Urzędnicy norwescy od ponad miesiąca otrzymują coraz więcej wniosków...w których to obywatele proszą o zmianę płci. W Norwegii na samym początku lipca wprowadzone zostało nowe prawo, pozwalające na zmianę swojej płci bez konieczności składania wizyty w szpitalu i zasięgania opinii lekarskiej oraz bez udziału narzędzi chirurgicznych. Nowa ustawa obowiązuje od pierwszego lipca i dotychczas ponad dwustu Norwegów postanowiło skorzystać z nowego, dosyć specyficznego prawa. 

Postępowa "Awangarda"...

Norweska minister zdrowia, Lisbeth Normann przekonuje, iż nowe przepisy "pozwolą dołączyć Norwegii do światowej awangardy, jeśli chodzi o poszanowanie praw człowieka".

Minister twierdzi także, że najnowsze prawo było bardzo potrzebne do życia wielu mieszkańcom jej kraju. Powołuje się przy tym na rosnąca liczbę wniosków trafiającą do państwowych urzędów. Polityk nie kryje też, iż jej zdaniem państwo powinno regulować nawet tak najbardziej intymne i prywatne aspekty życia obywatela, jak jego preferencje seksualne. "Państwo w końcu dało ludziom możliwość bycia tym, kim się jest naprawdę". Działania norweskiego rządu spotkały się z licznymi wyrazami aprobaty ze strony progresywnych lewicowych środowisk, walczących z dyskryminacją osób transseksualnych. Według Ingvild Endestada, znanej aktywistki walczącej z homofobią, rasizmem i konserwatywnym światopoglądem, nowe prawo stanowi przełom na skalę światową i przetrze szlak dla pozostałych krajów Europy Zachodniej

...Czy może jednak przerażająca głupota? 

W krajach skandynawskich już od dłuższego czasu możemy zaobserwować, jak instytucje państwa z braku poważniejszych problemów zaczynają ingerować w życie osobiste swoich obywateli, regulując nie tylko "wolność słowa" objawiającą się zakazem krytyki w stronę mniejszości etnicznych i seksualnych, ale też od niedawna tożsamość płciową właśnie.

Top Videos of the Day

Komentatorzy twierdzą, że tego typu polityka i bezkrytyczna zgoda społeczeństwa na działanie rządów, doprowadzą do stworzenia nowoczesnego państwa totalitarnego, w którym życie obywatela zostanie całkowicie podporządkowane autorytetowi państwa, zatracając tym samym całkowicie zdolność samodzielnego myślenia i możliwość głoszenia poglądów różnych od oficjalnej linii. 

źródło: pixabay.com, pikio.pl, wikimedia.org, facebook.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Norwegia #Tolerancja