Nowy szlak, którym przybysze podający się za „uchodźców próbują przedostawać się na teren Unii Europejskiej, prowadzi przez Białoruś do Polski.

Najpopularniejsza trasa to linia kolejowa Brześć-Terespol. Pociągiem można tanio i wygodnie dotrzeć z Białorusi do Terespola, pierwszego dworca na terytorium Unii Europejskiej.  W ostatnim czasie trasa ta stała się niezwykle popularna. O ile jeszcze niedawno składy kursujące na tej linii liczyły 3 do 4 wagonów, to teraz mają ich po 8. Ponad połowę biletów kupują imigranci z Kaukazu oraz państw Środkowej Azji.

Białoruscy pogranicznicy odnotowali 3,6 mln przekroczeń granicy

Wedle danych białoruskiej straży granicznej, w pierwszej połowie bieżącego roku wspomniane połączenie  kolejowe z Polską było najczęściej uczęszczaną trasą.

W sumie zanotowano na nim 3,6 mln przypadków przekroczenia granicy. Wprawdzie drobny handel przygraniczny słabnie, ale za to rośnie napływ ludzi podających się za „uchodźców”, którzy pragną wjechać na teren Unii Europejskiej przez Białoruś.

Najwięcej jest Czeczenów

W pierwszym półroczu 2016 r. koło Brześcia granicę z polsko-białoruską przekroczyło ponad 17 tys. osób, które kwalifikują się do uzyskania statusu uchodźców; większość spośród nich pochodziła z Czeczenii. Po przyjeździe do Terespola, jako pierwsi wysiadają z pociągu pasażerowie posiadający ważną wizę Schengen. Ich odprawa jest z reguły szybka i trwa krótko. Pasażerowie bez wizy Unii Europejskiej, są kierowani do specjalnej poczekalni.

Jeden z takich podróżnych, 30-letni mężczyzna podający się za Czeczena mówi, że przed wyjazdem z Brześcia nikt nie może być pewien, czy uda mu się wystąpić o azyl, czy może zostanie odesłany z powrotem.

Top Videos of the Day

On sam twierdzi, że próbuje już ósmy raz, ale podobno są tacy, którzy takie próby podejmowali po 30 a nawet 40 razy, zanim po polskiej stronie pozwolono im wystąpić o azyl i skierowano do ośrodka dla uchodźców. Wedle relacji mężczyzny, rodziny z małymi dziećmi miały wcześniej większe szanse na przekroczenie polskiej granicy, niż samotni podróżni. Obecnie nie ma to znaczenia i  rodziny z małymi dziećmi też mogą zostać odesłane.

Liczba Czeczenów występujących o azyl zwiększyła się o ponad 100 %

Wedle danych zgromadzonych przez polskich pograniczników, od początku 2016 r. liczba Czeczenów, którzy występowali o azyl po przekroczeniu granicy w Terespolu, wzrosła ponad dwukrotnie. W I półroczu 2015 r. złożono 2 tys. takich wniosków; w analogicznym okresie roku bieżącego liczba ta przekroczyła 4 tys.

źródło: Interia.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Uchodźcy #imigracja