Pierwszy uzgodniony już krok na tej drodze dotyczy podjęcia prac nad umową w sprawie wspólnych środków bezpieczeństwa w dziedzinie cywilnego ruchu lotniczego. Następnie mają zostać poruszone inne sprawy, stanowiące przeszkodę w utrzymywaniu dobrych stosunków między tymi dwoma mocarstwami. Po poważnych zmianach na brytyjskiej scenie politycznej mamy zatem do czynienia z wyznaczaniem nowego kursu pod wpływem ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona. Kurs ten zapewne oznacza też nawiązanie do miektórych tez Donalda Trumpa.

Downing Street 10 zaznacza wspólnotę losu z Rosją

Zdania, jakimi posłużono się w siedzibie Rządu Jej Królewskiej Mości, odnosząc się do treści tej rozmowy, oznaczają radykalną zmianę tonu pochodzących stamtąd wypowiedzi na temat państwa Putina.

"Pani premier wskazała na doniosłość stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Rosją i wyraziła nadzieję, że mimo różnic zdań odnośnie pewnych zagadnień, możliwa będzie szczera i uczciwa wymiana poglądów. Istnieją bowiem sprawy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania obu krajów. Premier i prezydent zgodzili się co do tego, że obywatele obu krajów stoją w obliczu zagrożeń związanych z terroryzmem".

(Russia-UK relations. May and Putin pledge to improve ties, bbc.com)

Architekt nowej polityki zagranicznej w Londynie

... to wszechstronnie uzdolniony historyk (znawca dziejów starożytnych Rzymian), pisarz, dziennikarz i polityk Boris Johnson. Reprezentuje frakcję Jeden Naród (skrzydło umiarkowanych narodowców) w Partii Konserwatywnej. Z drugiej strony posiada również obywatelstwo amerykańskie (przyszedł na świat w Nowym Jorku), a w jego żyłach płynie także krew francuska, turecka i żydowska.

Top Videos of the Day

Jego ród łączy to i owo z Rosją, m. in. podstawowa znajomość rosyjskiego. Znany z jowialności i dowcipu, posiada wysokie wykształcenie akademickie. Na skutek długiego zajmowania się sprawami Komisji Europejskiej (syn jej urzędnika, następnie korespondent w Brukseli) stał się uniosceptykiem. Jako wpływowy polityk agitował za Brexitem. Jako publicysta zasłynął z tego, że otrzymywał ok. 5 tysięcy funtów za felieton, którego napisanie zajmowało mu ok. półtorej godziny... Zdaniem wielu jest najlepszym pisującym książki oraz do gazet krytykiem współczesnej rzeczywistości politycznej od czasu Winstona Churchillle'a. Jego wystąpienia w dużej mierze przesądziły o wyniku brytyjskiego referendum.

Tak (nie do końca) zginął Rzym

Jako historyki starożytności Johnson z pewnością rozumie, że Rzymian zabiła katastrofa ekonomiczna i demograficzna oraz pojawienie się wyjątkowo krwiożerczych barbarzyńców. Najazdy Hunów oznaczały całkowite zniszczenie dotkniętych nimi rzymskich prowincji. Natomiast na obszarze nowych królestw, zakładanych przez Germanów, żyło się lepiej niż dotąd; bez biurokratów i zbójeckich podatków.

Po cóż zatem walczyć z Rosjanami, którzy na Wyspy Brytyjskie przywożą wielkie pieniądze zamiast kłopotów i zagrożeń? Rosjanami, którzy mówią coraz lepiej po angielsku i mogliby rozwijać dalej cywilizację zachodnią. Jak Germanie łacińską. Jedną z przyczyn brexitu może zatem być dążenie do uwolnienia się od sankcji przeciw Rosji oraz kontrsankcji ze strony tej ostatniej.

 

W oparciu o: bbc.com, en.wikipedia.org

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Rosja #Wielka Brytania