2

To najważniejsza wiadomość na dzień dzisiejszy dla Europy. Polityka Baraka Husajna Obamy oraz Angeli Merkel wydaje się być główną przyczyną turboislamizacji. Dlatego Europa pilnie potrzebuje zmiany kursu w Berlinie. Najbardziej dynamiczna siła polityczna naszych zachodnich sąsiadów, odnosząca jeden sukces wyborczy za drugim, przyjęła właśnie takie stanowisko.

Zakaz swawoli muzułmanów

Wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Swawola łamie tę zasadę. Np. rozdzierając ciszę śpiewami muezzina, nawołującego pięć razy dziennie do modlitwy. Delegaci na zjazd AfD poparli propozycję, aby w programie partii znalazł się zakaz budowy minaretów i nakaz wyburzenia już istniejących.

Akcje w rodzaju nachalnego rozdawania egzemplarzy Koranu będą zabronione. Natomiast zostanie dozwolona publiczna krytyka islamu i zrzeszeń muzułmańskich.

Delegaci przychylili się do oceny kierownictwa Partii, że zawarta w Koranie ideologia społeczno-polityczna jest nie do pogodzenia z Ustawą Zasadniczą Republiki Federalnej. W związku z tym nastąpi zakaz politycznego islamu. Kobiety nie będą miały prawa poruszać się w miejscach publicznych w hidżabie lub czarczafie. "Czarna wdowa", której widać tylko oczy i dłonie zostanie aresztowana zaraz po tym jak pojawi się na ulicy. Państwo będzie wydawać zezwolenia na prowadzenie seminariów duchownych kształcących imamów. Wykształceni w nich imamowie będą obowiązani prowadzić nabożeństwa w języku niemieckim. Po pojawieniu się niemieckiego imama jego zagraniczny kolega po fachu będzie musiał zostać zwolniony.

Top Videos of the Day

Tak, aby za kilka lat całkowicie usunąć wpływy tureckie i saudyjskie z meczetów w Niemczech.

Przywrócenie suwerennych państw europejskich oraz swobody gospodarowania

Alternatywa dla Niemiec opowiedziała się na swoim zjeździe za Europą ojczyzn, a przeciw narastającej dyktaturze Komisji Europejskiej oraz tzw. równiejszych państw członkowskich UE. Traktat Lizboński musi zostać unieważniony, co umożliwi przywrócenie zasady jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących całej wspólnoty europejskiej. Państwa członkowskie odzyskają prawo do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, gospodarczej oraz dotyczącej cudzoziemców. Jeśli głęboka reforma Unii Europejskiej na tych zasadach okaże się niewykonalna #Niemcy z niej wystąpią i będą dążyć do podpisania umów o wolnym handlu z innymi krajami.

Wraz z paneuropejskimi normami i dyrektywami, określającymi przepisową długość banana (itp. bzdury) do historii ma przejść polityka ekologistyczna. Tzn. chodzi przede wszystkim o zaprzestanie walki z tzw. globalnym ociepleniem przy pomocy centralnego planowania.

Owszem, muszą obowiązywać pewne normy, ograniczające wydalanie przez przemysł zanieczyszczeń do wody i w powietrze. Jednak z zachowaniem zasady opłacalności produkcji w warunkach wolnego rynku. W szczególności AfD pragnie zakończyć państwowe dopłaty do tzw. zielonej energetyki, niezwykle kosztownej w jej wydaniu opartym na wielkich sieciach energetycznych.

Program korzystny dla Niemiec, ale również dla Polski

Wielokrotnie powtarzane w polskiej publicystyce antysystemowej pogląd, że Merkel i wielkie niemieckie koncerny dbają o niemieckie interesy narodowe jest całkowicie błędny. System „merkelichy” oznacza wyzysk człowieka przez człowieka – np. przymus ciężkiej pracy po 11 godzin dziennie w zamian za minimum utrzymania, zapewniane przez opiekę społeczną (Harz IV). Również wpędzanie w ubóstwo wielu państw członkowskich strefy euro. W wyniku niemiecki eksport do tych krajów jest dziś mniejszy niż w latach osiemdziesiątych. Oznacza także sponiewieranie niemieckiej godności narodowej i codzienne tworzenie zagrożenia dla spokojnych niemieckich obywateli oraz przebywających w Niemczech cudzoziemców. To #Wielka polityka czy szaleństwo ideologiczne? Tylko zwycięstwo wyborcze AfD pozwalające jej na samodzielne sprawowanie władzy może to zakończyć. Pozostałe partie w RFN to system multi kulti musli. #Islam