2

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster, odnosząc się do przyjętego przez zjazd delegatów Partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) programu radykalnych zmian powiedział m. in.: "W ten sposób AfD wystąpiła przeciw naszej konstytucji. [...] Trzeba tu przede wszystkim wskazać na te ustępy jej programu, w których potępiając Islam jako religię ta partia okazuje zupełny brak szacunku wobec mniejszości religijnych." Ponadto zarzucił Alternatywie dążenie do poszczucia jednych grup społecznych na drugich i poglądy antysemickie. Nawiązał w tym miejscu do punktu nowego programu, przewidującego zakaz rytualnego uboju zwierząt. "Nie możemy się pogodzić z takim atakiem na nas Żydów."

(Breite Kritik am Grundsatzprogramm "Die AfD spaltet unser Land", tagesschau.de)

Czy żydowskich przywódców w Europie nawiedził seryjny samobójca?

Punkt dotyczący zakazu rytualnego uboju zwierząt jest właściwie rzecz biorąc jedynym, w którym mniejszość żydowska może dopatrzyć się czegoś dla niej przykrego w programie AfD.

Uczciwie określając sytuację trzeba podkreślić, że wszystkie wielkie zachodnioeuropejskie ugrupowania prawicy narodowej odcięły się od żydożerstwa. Maryna Le Pen zerwała na tym tle z własnym ojcem. Z kolei Wim Wilders za młodu przebywał przez dłuższy czas w Izraelu. Był jednym z cudzoziemców, którzy ze względu na swoje otwarcie głoszone poglądy prosyjonistyczne mogą mieszkać w kibucu, pomagając uprawiać ziemię. Poglądów na konflikt arabsko-żydowski nie zmienił.

Odnosząc się do sytuacji w Europie Zachodniej w ogóle, a do wydarzeń w Niemczech w szczególności, to prawdziwe żydożerstwo wychodzi tam z kręgów muzułmańskich. Zdarza się już nawet, że fundamentalistów muzułmańskich można tam zobaczyć otwarcie krzyczących: "Żydzi do gazu!" i ... Nic im za to nie jest, a środki masowego przekazu tzw.

Top Videos of the Day

głównego nurtu wytrwale... Milczą na ten temat. Wśród sprawujących władzę koncesjonowanych (przez Waszyngton i Jerozolimę) demokratów nie ma woli przeciwstawienia się islamizacji Zachodu, z której wynikają takie sytuacje. Sytuacje już tak częste, że wyznawcy judaizmu dość masowo wyjeżdżają na stałe do innych krajów kultury śródziemnomorskiej, nie dotkniętych tą plagą.

Czy przywódcy Izraela mają inny wielki plan?

Jedyną przyczyną uzasadniającą wrogość żydowskich przywódców do tych, którzy przedstawiają plan uwolnienia od śmiertelnego niebezpieczeństwa ich ziomków może być wielki, tajny plan rozgrywki z muzułmanami. Zresztą uważne przestudiowanie wydarzeń XX wieku wskazuje na coś innego. Mianowicie na politykę najbardziej wpływowych i skutecznych przywódców żydowskich jako na pochodną wielkiej polityki Anglosasów. W ocenie tzw. arabskiej wiosny występują dwa poglądy. Jedni powiadają, że Obama jest lewakiem, a nawet ukrywającym swoją prawdziwą religię muzułmaninem. Drudzy wskazują na celową destabilizację Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej przez Jankesów.

Na korzyść tej drugiej teorii przemawia wiele ważnych i sprawdzalnych faktów.

Czy wojujący islam jest ślepym narzędziem w rękach mistrzów wielkiej polityki?

Do czego miałby służyć? Do likwidacji ZSRR i jego bloku (jego niewydolną gospodarkę dobiła wojna w Afganistanie), jego sojuszników w świecie arabskim (wykonano na 90 procent), niemieckich i szwedzkich konkurentów w przemyśle, a na koniec co najmniej mocarstw muzułmanów sunnickich.

W przypadku ustanowienia Państwa Islamskiego w Europie choćby tylko na jeden miesiąc nastąpi powtórka holocaustu. Islamistyczni kaci zajmą się w pierwszej kolejności wymordowaniem mniejszości seksualnych oraz mniejszości żydowskiej. Ofiarą padną zapewne ich najubożsi i najbardziej zdezorientowani przedstawiciele. Jak ci, którzy uciekają z jednej jaskini lwa do drugiej, a najbardziej obawiają się wroga swojego wroga:

Jednak sam fakt masakry narodu wybranego wystarczy, aby usprawiedliwić w oczach całego cywilizowanego świata użycie broni masowego rażenia co najmniej przeciw tym, którzy jednoznacznie popadli w islamizm. Zaś potem...