Grecki rolnik został sfilmowany jak zaorywał pole, na którym imigranci z Syrii rozstawili swoje namioty. Do zdarzenia doszło w Idomeni, małej greckiej wiosce przy granicy z Macedonią. Lazaros Oulis wsiadł na traktor i na oczach zdumionych imigrantów szybko zamienił pole namiotowe w kawał ziemi ornej. Rolnik tłumaczył, że musi przygotować pole dla swoich krów.

Imigranci urządzili obozowisko na polu greckiego rolnika

Na filmie można zobaczyć, jak rolnik jedzie traktorem przez pole gęsto zastawione namiotami, pomiędzy którymi walają się różnego rodzaju odpadki. Pole stanowi własność Oulisa, a imigranci urządzili tam sobie kemping, w którym postanowili przeczekać zimę.

Przejazdowi rolnika ze zdumnieniem przyglądali się przybysze z Bliskiego Wschodu, których namioty znikały pod kołami traktora. Grecka policja wkrótce zatrzymała rolnika i kazała mu zaprzestać zaorywania pola. Lazaros Oulis tłumaczył, że nie ma nic przeciwko imigrantom, ale musi przygotować pole dla swoich krów.

Napięcia między rolnikami a imigrantami

Imigranci od dłuższego czasu koczują w Idomeni w oczekiwaniu na otwarcie pobliskiej granicy z Macedonią, dokąd pragną się udać. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości granica została otwarta. Tymczasem rolnicy, będący właścicielami pól, na których rozstawiono namioty, chcą uprawiać swoją ziemię. Prowadzi to do napięć między imigrantami, a greckimi farmerami.

'Chciałem dać kawałek ziemi pod schronisko dla imigrantów'

Lazaros Oulis powiedział: "Muszę orać moje pole.

Top Videos of the Day

To jest moje pole, niczyje inne. Mam 70-80 cieląt, chcę produkować (dla nich) paszę, karmić je, bo finansowo nie mogę tego już dłużej wytrzymać!” Oulis twierdzi, że rozmawiał z organizacjami pozarządowymi, bo chciał oddać kilka akrów swojej ziemi pod budowę schroniska dla imigrantów tak, żeby mógł spokojnie uprawiać resztę pola. „Nikt nie chciał mnie słuchać” – żali się grecki rolnik. "Nie mam nic do imigrantów. (…) Ale ja też mam swoje obowiązki” – dodaje.

źródło: dailymail.co.uk

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Grecja #imigracja #kryzys uchodźczy