10

We wstępie przedstawiliśmy ogólne cechy bliskowschodniego centrum terroryzmu, obecnie opiszemy pierwsze trzy spośród podstawowych typów psychologicznych terrorystów.

Terroryzm islamski jest zorganizowany tak, że bezpośredni wykonawcy aktów terrorystycznych nie są wtajemniczani w społeczne i polityczne konsekwencje swoich czynów.

Na ogół działają z prostych pobudek, dla korzyści materialnych, zbawienia, dla choćby i pośmiertnej, sławy. Rzadko kiedy wychodzą poza zwykłe schematy i ci, którzy to robią, są najbardziej niebezpieczni.

 

Terroryści - egzystencjaliści

Nieuświadomioną (zamaskowaną) ciekawość własnej śmierci czują wszyscy.

Tę cechę ludzkiej psychiki organizatorzy terroryzmu wykorzystują w manipulacji różnymi typami ludzi, u egzystencjalistów jest ona immanentną składową osobowości.

Jest to najbardziej nieprzewidywalna i niebezpieczna kategoria terrorystów. Motorem ich działania jest fenomen egzystencji, przejawiający się tu w poświęceniu życia podczas realizacji wybranego zadania. Celem najwyższym i ostatecznym jest doświadczenie własnej unikalnej istoty, które dokonuje się w sytuacjach granicznych – w sporcie, sztuce, walce, seksie, gdziekolwiek pomiędzy życiem i śmiercią.

Jest to odmiana freudowskiego popędu śmierci. Dla spełnienia go bardzo wiele osób gotowych jest uprawiać ekstremalne sporty, grać w rosyjską ruletkę, czy też zostać terrorystą-samobójcą. Akt terroru i przygotowania do niego są już źródłami euforii, człowiek nakierowany to odczuwanie, szuka szczęścia, #Terroryzm jest dla niego drogą, na której końcu czeka spełnienie.

Top Videos of the Day

Na to, by droga ta wydawała się piękna, będą wynajdywać zbawcze uzasadnienia swoich czynów – jak choćby protest przeciw materializmowi Zachodu, władzy dolara, populizmowi demokracji, czy brakowi sensu życia w ogólności.

Wyłącznie bardzo bliska znajomość pozwala rozpoznać terrorystę-egzystencjalistę, domyślać się ich możemy w ludziach otwartych, pełnych inwencji i fantazji. Jest to najbardziej nieprzewidywalna i groźna grupa terrorystów, ze względu na potencjał intelektualny, pełną normalność oraz brak widocznych manifestacji dominującej ich cechy osobowości.

Terroryści - samobójcy

Ludzie, którzy cierpią na silne depresje i pragną uwolnić się od nich poprzez odejście z życia. Organizatorzy terroryzmu przekonują, by dokonali tego z pożytkiem nie tylko siebie samych (samobójców), ale i dla innych, co ma się spełnić w akcie terroru. Tworzą warunki wzmagające samobójcze pragnienia swojej ofiary i nakierowują na określony cel. Kandydatów na takich samobójców należy szukać wśród osób w widoczny sposób dotkniętych chorobą, co manifestuje się odsunięciem od zwykłego życia i w lgnięciu do wszelkiej maści przywódców i kierowników duchowych, bywa także odczuwalne w rozmowie.

Członkowie wielu znanych w Polsce sekt posiadają wymienione cechy psychiczne, jednak nie stawia się przed nimi zadań skrajnych, poprzestaje na substytucie w postaci mentalnego błądzenia po zaświatach, często przynoszenia konkretnych korzyści materialnych „wybawicielom”.

Terroryści - psychopaci

Ten typ, przejawia się w sadomasochizmie, psychopatologicznej agresji i manii wielkości. To typ Herostratesa, które chce zasłynąć na cały świat, zostać idolem, dla tego celu rzuca się na morderstwa „znanych i lubianych” – artystów, polityków, dziennikarzy. Ten typ wymaga najmniejszej obróbki i manipulacji. Wystarczy wskazać cel i przekonująco nakreślić obraz nagrodę, którą terrorysta otrzyma po śmierci. Należy dodać, że w islamie brak sankcji za zabicie niewiernego. Jednocześnie brak jednej wykładni dogmatów wiary i etyki tworzy warunki, w których wiele autorytetów religijnych potwierdza wielkość moralną, wspaniałość terroryzmu. Na terenach palestyńskich przy drogach stoją billboardy sławiące wielkość poległych terrorystów. Islamista publicznie mianujący się prawdziwym macho i zapowiadający światu, że musi się z nim liczyć, powinien budzić zaniepokojenie i uwagę otoczenia oraz reakcję policji.

źródło: apn.ru #Islam #ISIS