10

Pięciuset terrorystów-samobójców rusza do ataku, a werbownicy wyszukują nowych i kolejne oddziały rzucają do walki z nami. Aby prowadzić z nimi skuteczną walkę, trzeba się przygotować i jak najlepiej wroga poznać, jedną z rzeczy najważniejszych jest tu poznać portret psychologiczny i rodzaje terrorystów.

Polska na celowniku terrorystów

Dla uchodźców i migrantów ekonomicznych Polska nie jest krajem docelowym i nie należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości jakakolwiek znacząca społecznie ilość islamistów osiedli się w naszym kraju. Nie będzie ich nawet 100 tysięcy i do zagrożenia islamizacją nie powinniśmy podchodzić do końca serio.

Oczywiście, nie należy mylić islamizacji z rozbojami i rozmaitymi ekscesami z ośrodków dla cudzoziemców, jak ten w Lininie, gdzie przestawało obowiązywać polskie prawo, zastępowane zasadami wyznawanymi przez uchodźców z Czeczenii.

Okoliczności te mają bardzo niewielki bądź zgoła żaden wpływ na rozmiar zagrożenia atakami terroru. Na to, by w warunkach Polski urządzić rzeź, wystarczy kilka-kilkanaście zdecydowanych osób i bardzo niewielkie zaplecze logistyczne. Niezauważalne przez polskie służby, prawie niezauważalne dla mieszkańców.

Zainteresowanie przybyszami jest łatwiejsze w przypadku niewielkich grupek i pojedynczych osób zatrzymujących się w Polsce, w przeciwieństwie ogromnej masy podążającej do rajów w bogatych państwach Europy Zachodniej i Północnej. 

Współdziałanie całego społeczeństwa, oparte o wiedzę na temat motywów przystępowania do ugrupowań terrorystycznych, metod rekrutacji i manipulacji kandydatami itp.

Top Videos of the Day

może zmniejszyć zagrożenie, a nawet zniechęcić potencjalnych terrorystów do wyboru Polski na miejsce ataków. Niżej film instruktażowy na temat "Jak nie stać się ofiarą terroryzmu".

Zrozumienie terroryzmu to konieczność

Ponad 10 lat temu badał temat rosyjski politolog i publicysta Władimir Gołyszew. Jego prace znalazły wielkie uznanie w środowiskach profesjonalnie zajmujących się terroryzmem. 

Gołyszew wyróżnił podstawowe typy psychologiczne terrorysty. Dla każdego przedstawił własny profil, własne motywacje i reguły funkcjonowania w społeczeństwie, dzięki czemu łatwiej selekcjonować ich w celu dalszej obserwacji. Wyróżnione i opisane przez niego typy psychologiczne mordercy-terrorysty mają praktyczne znaczenie dla wszystkich stykających się ze środowiskami, w których mogą znaleźć się potencjalni terroryści.

Żyjemy w epoce postmodernizmu, terroryzm islamski tak jak inne zjawiska społeczne, nabiera cech różnych od tych, jakie posiadał nieco ponad pół wieku temu. Dziś manifestuje odrzucenie form obecnych jeszcze w pierwszych dziesiątkach lat po II wojnie światowej.

Terroryzm stał się zjawiskiem bardzo złożonym, eklektycznym, dziś to mieszanka polityki, gospodarki, show-biznesu i religii. 

Nie ujęte w żadną strukturę logiczną, chaotyczne akty terroru, popełniane przez zdesperowane jednostki z ugrupowań kryminalnych, politycznych i religijnych, oraz oderwanych od świata psychopatów, to przeszłość. Dziś ustąpiły miejsca terrorystycznemu przemysłowi, który w sposób świadomy wykorzystuje stany emocjonalne i ludzkie ułomności, zależności ekonomiczne, kulturowe i inne, żeby tylko wykonać normę zabijania i rozgłosu.

Tyle uwag wstępnych. W części drugiej przedstawimy podstawowe typy psychologiczne potencjalnych terrorystów. Powiemy, na co zwracać uwagę w kontaktach z przybyszami z Bliskiego Wschodu, co ewentualnie może stać się powodem do zwrócenia uwagi policji.

źródło: apn.ru

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.