2

Każdy kto rozumny zdaje też sobie sprawę z tego, że nie gasi się ognia ogniem. Islam w Polsce to są w ponad 90 procentach dzieje polskich Tatarów – na zawsze wiernych Rzeczypospolitej. Nie zabrakło muzułmanów walczących z ISIS. W naszej stolicy nie należy stawiać w głupiej sytuacji gości broniących w swoim kraju honoru Polski. Tak, iż muszą uchylić się od odpowiedzi na „prowokacyjne pytanie”:

Roman Dmowski był nienagannym dżentelmenem, gotowym wyciągnąć rękę do zgody nawet z Niemcami, a ruch narodowy w jego czasach wzorem dyscypliny.

Odwołana demonstracja Pegidy Polska

Co prawda już za jego życia narodowcy podzielili się na konkurujące ze sobą kierunki: Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo-Radykalny i Obóz Zjednoczenia Narodowego, ale...

Ich rywalizacja nie polegała na przeszkadzaniu sobie nawzajem tylko na wyścigu pracy dla Polski. Nie tak jak przedwczoraj przywódcy ruchu kibicowskiego we Wrocławiu, którzy groźbami rozbicia manifestacji nie dopuścili do przygotowanej już przez Pegidę Polska demonstracji pod hasłem: „Stop nielegalnej imigracji!” Próby pośrednictwa podjęte przez Ruch Narodowy i działaczy bloku Kukiza zakończyły się niepowodzeniem. Nie dały też wyniku propozycje daleko idących ustępstw ze strony organizatorów.

Niemcy na skraju zawalenia się Europie na głowy

Pisano już tu wiele razy o tym jak wielkim i stuprocentowo realnym zagrożeniem jest u naszych zachodnich sąsiadów gwałtowna islamizacja oraz załamanie ładu i porządku. Zagraża nam jednak stamtąd również totalitarna demokracja.

 

We Francji obowiązuje bezterminowy stan wyjątkowy – zawieszono prawa obywatelskie.

Top Videos of the Day

Oto jak francuska policja, nie umiejąca uspokoić nielegalnych imigrantów, gromadzących się w Calais, sprawnie rozpędziła tam demonstrację miejscowej Pegidy. Aresztowano m. in. byłego naczelnego dowódcę Legii Cudzoziemskiej gen. Piquemala:

Przy tym trzeba zauważyć, że zaczynający się rozpad niemieckiego państwa, jego ładu i porządku właśnie zaczyna oddziaływać na Polskę:

PEGIDA i sprzymierzone z nią ruchy patriotyczne i narodowe ostrzegają

15 stycznia przedstawiciele z czternastu krajów przyjęli Oświadczenie Praskie: „Będąc świadomi faktu, że tysiącletnia historia cywilizacji zachodniej może wkrótce dobiec końca w wyniku islamskiego podboju Europy oraz zdrady jej elit politycznych, my przedstawiciele wielu narodów europejskich oświadczamy co następuje:

 

Nie oddamy Europy naszym wrogom. Jesteśmy gotowi do powstania. Nie zawahamy się rzucić wyzwania upolitycznionemu islamowi, reżimom islamistycznym i ich europejskim kolaborantom. Jesteśmy gotowi zaryzykować wtrącenie za kraty, konfiskatę naszych dóbr i majątków, a nawet oddać życie za słuszną sprawę – jak to czynili nasi przodkowie.”

(Prager Erklärung, www.pi-news.net)

 

Już te dwa pierwsze akapity jasno określają jakiego rodzaju walka czeka Europę.

Zrozumiejmy: nie będzie litości nawet dla ciężarnych kobiet i małych dzieci. Tak jak nie było jej dla Czarnych Stóp.

Twierdza Europa albo ...

Nie czas na rozdrapywanie ran angielsko-irlandzkich, austriacko-włoskich itd. Także polsko-niemieckich. Wrocław może nie tylko przestać być polski, ale europejski. Znaleźli się ludzie rozumiejący grozę sytuacji. 6 lutego, w oparciu o ustalenia konferencji w Pradze, wyszła na ulice Pegida (brytyjska) w Birmingham:

Na Plac Zamku w Hradczanach (Praga):

Na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie wystąpiła również Tatjana Festerling:

Wielki telewizor w Dreźnie przekazywał posłania z kilku krajów. Nasi sascy przyjaciele nie zapomnieli też o tym, że „Merkel musi odejść!”:

Co dalej?

Na razie są to ograniczone wystąpienia. Jeszcze nie doszło do tragedii, na tle których mogą zbladnąć nawet najnowsze rzezie paryskie:

Taka będzie nasza przyszłość jeśli nie odłożymy wszystkich sporów na później. Zresztą da się te spory rozwiązać polubownie. Nawet z ogromną wzajemną korzyścią. Tylko trzeba mieć wyczucie wielkiej polityki. Uwolnić się od braku solidarności – w tym z rodakami, którzy są już na pierwszej linii.