Wzrost liczby przestępstw popełnianych przez muzułmańskich imigrantów w krajach głównie Europy Zachodniej stało się powodem do silnej radykalizacji poglądów bardzo wielu Europejczyków. Szczególne oburzenie opinii publicznej wywołały noworoczne napaści seksualne, które miały miejsce w Kolonii. Echa tych wydarzeń ciągle nie milkną, tym razem głos postanowili zabrać także niemieccy biskupi, którzy wyraźnie przestrzegają przed eskalacją prawicowych poglądów i islamofobią!

Duchowni potępiają prawicowe poglądy

Jednym z duchownych, który wygłasza powyższe tezy, jest kardynał Rainer Woelki, metropolita koloński. Przedstawiciel Kościoła twierdzi, iż ekstremistyczne nastroje skupione po prawej stronie oraz islamofobia są znacznie gorsze niż gwałty i zbrodnie islamistów. Wydarzenia, które miały miejsce tuż przed Katedrą Kolońską, co prawda nie zostały pochwalone przez kardynała, jednak upatruje on również zagrożenia z przeciwnej strony konfliktu, co dla wielu osób może wydawać się ogromnym zaślepieniem poprawnością polityczną.

Kolejnym duchownym, który otwarcie krytykuje prawicowe poglądy, jest biskup Eichstatt Gregor Hanke twierdzący, iż polityka „prawicowa i islamofobiczna” może wyrządzić ogromne szkody dla całej Europy. Nie tylko niemieccy biskupi popierają takie zdania. Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia, uważa, iż największym zagrożeniem dla Europy nie są hordy młodych muzułmańskich mężczyzn, siejących zniszczenie w każdym państwie, do którego przybędą, a właśnie osoby starające się powstrzymać takie zachowania.

Przesiąknięcie europejską agendą

Tak jak w przypadku europejskich elit głowy niemieckiego Kościoła popierają politykę otwartości i ubarwienia kulturowego. Z wyjątkiem kilku kwestii, takich jak znaczenie rodziny czy też uznanie wyłącznie jednopłciowych związków małżeńskich, Kościół Zachodni wydaje się w zupełności podzielać agendę Unii Europejskiej.

Top Videos of the Day

W tym wypadku należy zadać sobie zasadnicze pytanie, czy duchownym wciąż zależy na dobru powierzonych im owiec. Potępiają strach przed realnym zagrożeniem, jakim w rzeczy samej jest opanowanie Europy przez kulturę z Bliskiego Wschodu. Konsekwencje przyzwalania na zbrodnie chociażby we Francji, Niemczech, Szwecji czy też Austrii już doskonale znamy, czy więc potrzebujemy kolejnej lekcji? 

źródło: jihadwatch.org

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #Unia Europejska #katolicyzm #kryzys uchodźczy