Sytuacja, która ma miejsce obecnie w Europie niepokoi bardzo wiele osób. Ostatnio upust swoim wątpliwościom postanowił dać generał André Blattmann, dowódca szwajcarskich sił zbrojnych, pełniący swoją funkcję od marca 2009 roku.

Niepokoje wciąż rosną

Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta nie tylko ze względu na kryzys uchodźczy. Szef armii Szwajcarii, gen. André Blattmann odwołuje się do doświadczeń europejskich z lat 1939-45. Według niego obywatele Szwajcarii powinni się zbroić, gdyż podstawa ich dobrobytu może zostać zakwestionowana.

Kryzys uchodźczy doprowadzi do wojny w Europie?

Według generała, niekontrolowany napływ "uchodźców" z Bliskiego Wschodu do Europy pcha stary kontynent ku wojnie domowej.

Społeczeństwo Europy Zachodniej jest na skraju załamania z powodu przemocy, jaka je dotknęła, a także trudności gospodarczych, masowej imigracji oraz terroryzmu. Waga tych słów jest o tyle duża, że nie wypowiada ich szaleniec, ale szef sił zbrojnych kraju, który do tej pory jawił się jako jeden z najbezpieczniejszych w Europie.

Obywatele, czas się zbroić

Generał André Blattmann ostrzegł obywateli, że społeczeństwo Szwajcarii jest w niebezpieczeństwie. Stwierdził również, że szwajcarskie siły zbrojne mogą nie być wystarczające, dlatego każdy z obywateli powinien zbroić się na własną rękę. Blattman jest dowódcą szwajcarskich sił zbrojnych od 1 marca 2009 roku. Jego słowa są bardzo ważne nie tylko ze względu na pozycję, jaką zajmuje, ale również na fakt, że padają one w kraju, w którym powstawały inicjatywy sprzeciwiające się noszeniu burek, wznoszeniu meczetów, a także w kraju rosnących obaw przed islamizacją i imigracją.

Top Videos of the Day

Pomimo neutralności Szwajcarii, która uchroniła kraj od kryzysu podczas ostatnich wojen światowych, w przyszłym konflikcie kraj stoi przed dużym niebezpieczeństwem.

Sytuacja coraz bardziej ryzykowna

Według słów Blattmana, sytuacja w Europie staje się coraz bardziej ryzykowna.

"Zagrożenie terroryzmem wzrasta, a wojna hybrydowa toczy się już na całym świecie. Perspektywy gospodarcze są ponure, a niekontrolowane migracje osób wysiedlonych i uchodźców wojennych mogą mieć bardzo nieprzewidywalne konsekwencje".

Według słów generała, nie można wykluczyć niepokojów społecznych, a podstawy szwajcarskiego dobrobytu mogą zostać bardzo brutalnie zakwestionowane.

Źródło: bearingarms.com/