Alexa

Kryzys w Europie. Skandynawia przekracza swoje możliwości ws. imigrantów

Szwecja, będąca arkadią dla uchodźców z południa, wykracza poza swoje możliwości, co skutkuje powolną eutanazja strefy Schengen.