Choć #Szwecja należy do państw neutralnych i od ponad 200 lat nie doświadczyła wojny, to dowództwo jej armii dostrzega niebezpieczeństwo w sytuacji mającej obecnie miejsce w Europie.

Czy grozi nam III wojna światowa? 

Media dotarły do wewnętrznego dokumentu, rozsyłanego do żołnierzy i pracowników cywilnych przed mającymi odbyć się w przyszłym tygodniu manewrami wojskowymi. Według dokumentu, w ciągu najbliższych lat Szwecja może zostać wciągnięta w konflikt o zasięgu globalnym. Autorem dokumentu jest szef szwedzkiej armii, generał Anders Brännström. Do napisania odezwy do żołnierzy miała go nakłonić ogólna sytuacja w Szwecji, decyzje polityków krajowych, a także coraz bardziej naruszana ogólnoświatowa stabilność.

Według niego, w ciągu kilku lat można się spodziewać konfliktu zbrojnego.

Broszura zawierająca to niepokojące i poważne ostrzeżenie, została przesłana nie tylko do żołnierzy szwedzkiej armii, ale również do urzędników cywilnych, polityków i gości przyszłotygodniowych, dorocznych manewrów. Podczas omawiania nowego budżetu wojskowego na lata 2016-2020, generał Brännström powiedział: „Wymogiem, który stoi przed szwedzką armią jest zdolność do walki zbrojnej z doświadczonym przeciwnikiem. Następnie powinniśmy umieć stworzyć linię frontu i obronić Szwecję”. Dalej w broszurze czytamy: „Ogólnoświatowa sytuacja i strategiczne decyzje, podejmowane przez polityków w ostatnim czasie, prowadzą do wniosku, że możemy znaleźć się w stanie wojny w ciągu następnych kilku lat”.

Armia musi być gotowa do wypełnienia swoich zadań

Zdaniem generała, doroczne manewry wojskowe powinny być skoncentrowane wokół zdolności armii szwedzkiej do prowadzenia działań w czasie wojny zimowej, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa całemu krajowi. W wypowiedzi dla jednego z najpoczytniejszych szwedzkich tabloidów, generał Brännström  powiedział, że bezpieczeństwo w Europie jest w coraz gorszym stanie.

Top Videos of the Day

Wskazuje na to kampania prowadzona przez Państwo Islamskie, czy destabilizacja Ukrainy przez Rosję. Zwrócił uwagę na to, że konflikt może mieć charakter globalny. Może więc nam grozić III #wojna światowa.

W swojej wypowiedzi dla szwedzkiej prasy, generał zwrócił uwagę na podobieństwo obecnej sytuacji do lat trzydziestych XX wieku. Wielka niepewność i dynamika zmian politycznych doprowadziły wówczas do wojny.

To rzadkość, by tak wysoki rangą oficer wypowiadał się na temat sytuacji politycznej w Europie. Ostatnio mieliśmy do czynienia z tego typu wypowiedzią na początku stycznia, gdy dowódca armii szwajcarskiej wezwał swoich obywateli do jak najszybszego zbrojenia się, gdyż obecny kryzys uchodźczy może doprowadzić do wojny domowej w Europie.

Źródło: breitbart.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #kryzys uchodźczy