Podczas spotkania na szczeblu unijnym komisarz do spraw migracji, Dimitris Awramopulos, nawiązał do kwestii wyrywkowych kontroli na granicy duńsko-niemieckiej oraz do kontroli tożsamości dla podróżnych zmierzających z Danii do Szwecji.

"Zgodziliśmy się zminimalizować środki do minimum i jak najszybciej powrócić do normy. Oznacza to, że przepływ imigrantów musi zostać zmniejszony" - powiedział Avramopoulos po konferencji z przedstawicielami Szwecji, Danii oraz Niemiec.

"Wszyscy zgodziliśmy się do tego, że zasada swobodnego przepływu osób, na której opiera się Schengen, musi być chroniona" - dodał komisarz.

Kryzys uchodźczy zaczął się w 2015 roku

W 2015 roku do Europy przybyło ponad milion uchodźców i imigrantów.

Wielu z nich ucieka przed wojną w Syrii, najgorszym kryzysem, który dotknął ten region od II wojny światowej.

Porozumienie z Schengen przechodzi poważną próbę po tym, jak wiele krajów w obliczu kryzysu uchodźczego wprowadziło kontrole graniczne. To środki mające przeciwdziałać napływowi imigrantów do najpopularniejszych destynacji - Niemiec i Szwecji.

Zgodnie z zasadami Schengen, kontrole graniczne nie powinny trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Porozumienie z drobnym "ale"

Szwedzki minister do spraw migracji, Morgan Johansson, powiedział że "kontrole nie powinny trwać dłużej niż jest to potrzebne". Jak dodał po chwili obecnie trwające kontrole tożsamości musiały zostać wprowadzone, ponieważ jego kraj przyjął znacznie więcej imigrantów niż jakikolwiek inny kraj Unii - ponad 160 tysięcy osób w przeliczeniu na jednego obywatela.

Top Videos of the Day

Duński odpowiednik szwedzkiego ministra do spraw imigracji, Inger Støjberg, dodał, że strona duńska "monitoruje sytuację na bieżąco", ale dodał również, że "Dania nie chce być końcowym etapem podróży wielu tysięcy osób poszukujących azylu".

Støjberg powiedział również prasie po spotkaniu na szczeblu unijnym, że Dania może wdrożyć dalsze środki zapobiegawcze napływowi imigrantów, jeśli to będzie konieczne.

Według informacji uzyskanych z niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, problem z imigrantami wziął się również z tego, że rozlokowanie uchodźców, którzy dostali się do Grecji i Włoch, nie przebiega prawidłowo.

Źródło: thelocal.se