Jak wiadomo, Turcja od bardzo wielu lat stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Unia dała Turcji nadzieję, że zostanie przyjęta do wspólnoty. Pomimo spełnienia wielu warunków nadal nie została ona jednak przyjęta do Wspólnoty Europejskiej. Powodów takiego stanu rzeczy jest jednak bardzo wiele, na przykład wiara, jaką jest #Islam. W ostatnim czasie kolejnym istotnym powodem, przez który Turcja nie powinna liczyć w najbliższym czasie na przyjęcie jej do UE, jest Państwo Islamskie i walki z jego żołnierzami, które prowadzone są na terytorium Syrii. W pobliżu granicy tureckiej trwa #wojna.

Nastawienie Turcji do Unii Europejskiej.

Aktualny prezydent Turcji, Erdogan, wywodzi się z bardzo konserwatywnej partii AKP.

Swego czasu partia postulowała za wprowadzeniem praw szariatu jako praw funkcjonujących w Turcji. Na szczęście nie zostało to wprowadzone, może również po części przez to, że Turcja chciała dołączyć do państw Unii Europejskiej. 

#Unia Europejska nie chce w tym momencie Turcji w swoich szeregach, prawdopodobnie nigdy nie chciała. Chodziło głównie o to, aby nawiązać pozytywne kontakty międzynarodowe. Turcja jest ogromnym rynkiem zbytu i miejscem inwestycji, o które warto zabiegać. Po co UE państwo członkowskie, które graniczy z Syrią? Po co nam granica, za którą ciągle toczy się wojna? Nasi żołnierze musieliby bronić granic państwa tureckiego, co jest zbyt kosztowne i niebezpieczne. Powodem, przez który Turcja oddala się od UE, jest Państwo Islamskie, które może dać nadzieję wyznawcom islamu na panowanie na naszym globie.

Top Videos of the Day

Czarnym scenariuszem dla całej Europy może być połączenie sił wszystkich państw arabskich. Jeżeli doszłoby do tego, to cały świat pogrążyłby się w wojnie, której skutki na pewno byłyby tragiczne. Turcja powoli staje się państwem religijnym. Kierunek, w którym podąża aktualny prezydent Erdogan, tylko to potwierdza. 

Różnica kultur - Islam kontra Unia Europejska.

Islam toczy ciągłą wojnę z niewiernymi. Różnica pomiędzy kulturą "zachodnią", a Islamem jest ogromna. Europa i Zachód szanuje kobiety, szanuje wartości i wierzenia innych osób. Nic nikomu nie jest narzucane. Tak naprawdę każdy może czuć się u nas dobrze, o ile sam nie narzuca nam swojego wierzenia i kultury. Islam nie potrafi się dostosować do kultury Zachodu. Prawdopodobnie lepiej byłoby, gdyby jego wyznawcy zostali na swoim terytorium, zamiast prowadzić wojny na całym świecie. Turcja pomimo tego, że wnioskuje o przyjęcie do UE, to również jest państwem o wyznaniu muzułmańskim i mentalność tych ludzi nigdy się nie zmieni. Oni nie dostosują się do nas, a my nie możemy pozwolić na niszczenie naszej kultury i mordy na naszych kobietach i dzieciach.

Słowacy z powodu nakazu przyjęcia imigrantów muzułmańskich rozważają możliwość zawieszenia członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli do tego dojdzie, to kolejne państwa europejskie mogą zareagować w ten sposób.

Turcja coraz dalej od Unii Europejskiej. Oby tylko Państwo Islamskie nie wpłynęło na jej zachowanie na arenie międzynarodowej. Europa natomiast musi poradzić sobie z napływem imigrantów. Nie będzie to łatwe, tym bardziej że nie wiadomo czy wśród nich nie ma przyszłych bojowników.